שאלות נפוצות היחידה ללימודי אנגלית | המכללה האקדמית תל חי

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

 

1. האם אני מחויב להירשם לקורסי הכשרה באנגלית בשנה א', עם תחילת לימודיי?

כן. לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר. ישנה חובת רישום לקורסי הכשרה באנגלית החל מהשנה הראשונה ללימודים. סטודנט שסווג לאחת מרמות האנגלית: טרום בסיסי א'טרום בסיסי ב' או בסיסי נדרש להירשם לקורסי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו, מי שסווג לרמת אנגלית מתקדמים א' או מתקדמים ב' יכול להירשם לקורסי האנגלית החל מסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיו, כך שכל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם.

הרישום לקורס האנגלית מתבצע ע"י היחידה לאנגלית עפ"י רמת האנגלית אליה הנך מסווג.

 

2. מתי עליי להגיע לרמת פטור?

על כל הסטודנטים במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריונים או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר

רישום לסמינריון או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית

*בחוג למדעי המחשב מסלול חד חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "פרקים בחישוביות וסיבוכיות", ללא רמת פטור באנגלית

*בחוג למדעי המחשב מסלול דו חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "רשתות תקשורת מחשבים" ללא רמת פטור באנגלית

 

3. איך ומתי נרשמים לקורסים הפרונטליים?

הרישום לקורס האנגלית מתבצע ע"י היחידה לאנגלית לקראת פתיחת שנה"ל.

 

4. איך נרשמים למבחן האמיר"ם?

מבחני האמיר"ם במכללה מיועדים לנרשמים חדשים למכללה ללא סיווג רמת אנגלית, סטודנטים במכללה המעוניינים לשפר את רמתם באנגלית יפנו למרכז הארצי לבחינות ולהערכה להרשמה לבחינת אמי"ר בטלפון: 02-6759555.

במידה ויהיה מקום בבחינת האמיר"ם המתקיימת במכללה, תפתח ההרשמה גם לסטודנטים המעוניינים לשפר את רמתם, ניתן להירשם דרך: פורטל הסטודנט<אפשרויות נוספות<בחינות כניסה.

 

5. האם ניתן לשפר רמה באמצעות בחינת אמיר"ם באמצע סמסטר?

לא. שיפור רמה ע"י בחינת אמיר"ם יכול להתבצע רק לפני פתיחת שנה"ל או בין הסמסטרים, במידה ותציג שיפור רמה באמצע הסמסטר, לא תוכל להירשם לרמה העוקבת באותו הסמסטר ותחויב כספית על הקורס אליו הנך משובץ.

מעבר לרמה הבאה יתאפשר אך ורק בתקופת השינויים, לא ניתן להסיר/להחליף קורס לאחר תום תקופת השינויים. בנוסף, תחויב על הקורס הפרונטלי אליו הנך משובץ.