שאלות נפוצות | המכללה האקדמית תל חי

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

1. האם אני מחויב להירשם לקורסי האנגלית בשנה א', עם תחילת לימודיי?

כן. לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר. ישנה חובת רישום לקורסי האנגלית החל מהשנה הראשונה ללימודים. סטודנט שסווג לאחת מרמות האנגלית: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' או בסיסי נדרש להירשם לקורסי האנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודיו, מי שסווג לרמת אנגלית מתקדמים א' או מתקדמים ב' יכול להירשם לקורסי האנגלית החל מסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיו, כך שכל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם.

2. האם אני חייב להירשם לקורס פרונטאלי?

החל מסמסטר ב' של שנה"ל תשע"ו, סטודנט יכול לבחור אם ללמוד את קורסי האנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' במסגרת קורסים פרונטליים שמציעה המכללה, או במסגרת מארזי קורסים מקוונים שמציע המל"ג ללא תשלום. סטודנט שיבחר ללמוד במסגרת הקורסים המקוונים, יצהיר על כך ע"י רישום ל"קורס מקוון+מבחן חיצוני" וייבחן במבחן אמיר"ם/אמי"ר.

מבחן אמיר"ם -מתקיים במכללה וההרשמה אליו על בסיס מקום פנוי בלבד.

מבחן אמי"ר- נערך במרכז הארצי לבחינות והערכה.   

קורס מתקדמים ב' נלמד במוסד הלימודים.

3. במידה ואחליט ללמוד במסגרת הקורסים המקוונים, האם אקבל ליווי פדגוגי של המכללה?

לא, הקורסים המקוונים מוצעים ללמידה עצמאית ואינם מלווים בתמיכה פדגוגית נוספת.

4. מה הכי נכון בשבילי? קורס פרונטאלי או קורס מקוון?

כדי להחליט מה הכי נכון לך, אנו ממליצים לך לשאול את עצמך את השאלות הבאות, ולענות עליהן בכנות:

  1. האם יש לי משמעת עצמית כדי לעקוב אחרי מערכי לימוד מקוונים מתחילתם ועד סופם?
  2. האם יש לי קושי מיוחד באנגלית שהיה שם לאורך כל השנים בבית הספר היסודי והתיכון?
  3. האם אני זקוק להסבר של מרצה כשאני לא מבין משהו, או האם אני יודע לפתור בעיות כאלה לגמרי לבדי?
  4. האם אני מסוגלת לעקוב אחרי הרצאה שלמה באנגלית ללא אינטראקציה עם מרצה?
  5. האם אני יכול להתכונן למבחן באופן עצמאי ללא תרגול אינטנסיבי?

5. חסרה לי נקודה אחת במבחן המיון (אמי"ר/ם / ציון אנגלית בפסיכומטרי) על מנת לעבור לרמת האנגלית הבאה, האם תוכלו לסווג אותי לרמה הבאה?

לא. היחידה לאנגלית מחויבת לסווג לרמת אנגלית לפי מפתח רמות המוכתב על ידי המועצה להשכלה גבוהה, מעבר מרמה לרמה יתאפשר רק על סמך קריטריונים אלו.

6. מתי עליי להגיע לרמת פטור?

על כל הסטודנטים במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריונים או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר.

רישום לסמינריון או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית.

*בחוג למדעי המחשב מסלול חד חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "פרקים בחישוביות וסיבוכיות", ללא רמת פטור באנגלית.

*בחוג למדעי המחשב מסלול דו חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "רשתות תקשורת מחשבים" ללא רמת פטור באנגלית.

7. האם אוכל לקבל הכרה בקורס אנגלית שלמדתי במוסד אחר?

כן, בתנאי שהקורס נלמד במוסד אקדמי שהמכללה מכירה בלימודי האנגלית שלו ובכפוף לנהלים ולרשימת המוסדות המוכרים תחת המל"ג.

8. איך ומתי נרשמים לקורסים הפרונטליים?

הנחיות לרישום יפורסמו מבעוד מועד על-ידי מנהל הלימודים.

9. איך נרשמים לקורס המקוון?

סטודנטים הבוחרים ללמוד בקורסים המקוונים יוכלו לבצע הרשמה ללימוד המקוון באתר האוניברסיטה הפתוחה, דרך כתובת האתר: http://study.onl.co.il

ההרשמה לאתר זה היא ללא עלות.

במקביל, סטודנט אשר בחר ללמוד את הקורס המקוון יצהיר על כך ע"י רישום ל" "קורס מקוון+ מבחן חיצוני".

10. האם אראה את הרישום לקורס המקוון בפורטל הסטודנט?

הקורסים המקוונים אינם מופיעים בפורטל הסטודנט. במידה והחלטת ללמוד במסגרת של הקורסים המקוונים, הנך נדרש להירשם במכללה ל "קורס מקוון+ מבחן חיצוני", ובמקביל להיכנס לאתר האוניברסיטה הפתוחה כדי ללמוד באופן עצמאי (כתובת האתר מופיעה מעלה בתשובה לשאלה מס' 9).

11. האם אקבל את ההתאמות שאושרו לי על ידי מרכז התמיכה, במידה ובחרתי ללמוד קורס מקוון ולגשת לבחינת אמיר"ם?

לא. מבחן אמיר"ם המתקיים ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה הוא ללא התאמות.

12. במידה ואחליט ללמוד במסגרת הקורסים המקוונים, האם עליי להגיש מטלות ולהיבחן במבחני האמצע במכללה?

לא, הקורסים המקוונים אינם חלק מהקורסים הנלמדים במכללה.

13. במידה ואבחר ללמוד בקורסים הפרונטליים, מכמה שיעורי אנגלית אוכל להיעדר?

ניתן להיעדר מ – 20% מכלל השיעורים, מספר השיעורים המדויק תלוי במספר המפגשים בכל קורס, לקבלת מספר היעדרויות מדויק, יש לפנות למרצה.

14. נרשמתי לקורס הפרונטלי רק בשבוע השני ופספסתי שני שיעורים, האם שיעורים אלו יחשבו לי כחיסור?

 כן, בקורסי האנגלית יש חובת נוכחות של 80% החל מהשיעור הראשון של הסמסטר.

15. החסרתי משיעור האנגלית עקב סיור מטעם החוג/סדנא/מעבדה/מבחן/יום מחלה וכד', האם ייחשב לי כחיסור?

כן. מכסת החיסורים המותרת מתייחסת לחיסורים מכל סיבה שהיא, מכסת החיסורים נקבעה מלכתחילה לצורך היעדרות מסיבות שונות. חיסורים אלו הם חלק מהמכסה המותרת ולא בנוסף להם.  

16. נרשמתי לקורס פרונטאלי ובמהלכו שיפרתי את רמת האנגלית שלי באמצעות אמי"ר/ם, האם אוכל לעבור לרמה החדשה? האם אשלם על הרמה אליה אני רשום?

מעבר לרמה הבאה יתאפשר אך ורק בתקופת השינויים, לא ניתן לעבור או לבטל קורס/מבחן חיצוני לאחר תקופת השינויים. בנוסף, במידה והנך משובץ לקורס פרונטלי תחוייב עליו.

17. כמה שעות בשבוע נלמד קורס האנגלית?

קורס טרום בסיסי א' נלמד בהיקף של 8 שש"ס (שני מפגשים בשבוע, 4 שש"ס כל מפגש).

קורס טרום בסיסי ב' וקורס בסיסי נלמדים בהיקף של 6 שש"ס כל אחד (בדרך כלל שני מפגשים בשבוע, 3 שש"ס כל מפגש). קורס מתקדמים א' וקורס מתקדמים ב' נלמדים בהיקף של 4 שש"ס כל אחד (מפגש אחד בשבוע).

18. מהו ציון עובר בבחינה ובקורס?

ציון עובר בבחינה ובקורס, ללומדים בקורסים הפרונטאליים בלבד:

ציון עובר בבחינה הסופית של קורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60.

ציון עובר בקורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60.

ציון עובר בבחינה הסופית של קורס אנגלית מתקדמים ב': 55.

ציון עובר בקורס אנגלית מתקדמים ב': 60.

*ציון נכשל בבחינה הסופית משמעו ציון נכשל בקורס, לא מתבצע שקלול עם שאר המטלות כאשר יש ציון נכשל בבחינה הסופית. ציון עובר בבחינה הסופית אינו מבטיח ציון עובר בקורס – הבהרה בשאלה הבאה.

19. קיבלתי ציון עובר בבחינה הסופית של הקורס הפרונטלי אך שאר הציונים שלי נמוכים, האם בהכרח אקבל ציון עובר בקורס?

הציון הסופי בקורס נקבע על פי שקלול של א. ציון מטלות הכיתה ב.ציון מבחן האמצע  ג. ציון הבחינה הסופית. במידה והציונים בסעיפים א+ב נמוכים מאד יתכן מצב שתקבל ציון עובר בבחינה הסופית אך תיכשל בקורס.

20. מה עלות קורסי האנגלית ואיך משלמים עבורם?

פרוט התשלום עבור כל קורס ניתן לראות בשנתון המכללה המתפרסם מדי שנה,

התשלום יתווסף לשכר הלימוד השנתי ויגבה על ידי מדור שכר הלימוד באמצעות ההרשאה לחיוב שמסרת.

21. איך נרשמים למבחן האמיר"ם?

מבחני האמיר"ם במכללה מיועדים לנרשמים חדשים למכללה ללא סיווג רמת אנגלית, סטודנטים במכללה המעוניינים לשפר את רמתם באנגלית יפנו למרכז הארצי לבחינות ולהערכה להרשמה לבחינת אמי"ר בטלפון: 02-6759555.

במידה ויהיה מקום בבחינת האמיר"ם המתקיימת במכללה, תפתח ההרשמה גם לסטודנטים המעוניינים לשפר את רמתם, ניתן להירשם דרך: פורטל הסטודנט<אפשרויות נוספות<בחינות כניסה.

22. רמת האנגלית שלי היא מתקדמים א' וברצוני לנסות לשפרה באמצעות מבחן אמי"ר/ם, אם אקבל ציון נמוך יותר, האם יסווגו אותי לרמה נמוכה יותר?

לא, הציון הקובע הוא הגבוה מבין הציונים שהושגו.

23. היכן אוכל לראות את הקורס המקוון וללמד בו?

לכניסה לקורסים המקוונים יש להיכנס לאתר:

http://study.onl.co.il/

הכניסה לאתר הקורסים המקוונים והלמידה בהם היא באחריות הסטודנט בלבד.

24. איך אקבל מידע על קורסי הקיץ וכיצד נרשמים?

מידע על תאריכי הקורסים, מחירם, פתיחת ההרשמה ואופן ההרשמה יפורסם מבעוד מועד באתר המודל.

 

בהצלחה,

היחידה ללימודי אנגלית