שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

 

שאלות נפוצות

1. האם אני מחויב להירשם לקורסי האנגלית/מבחן רמה בשנה א', עם תחילת לימודיי?

כן. לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר. ישנה חובת רישום לקורסי האנגלית או למבחן הרמה בלבד החל מהשנה הראשונה ללימודים. סטודנט שסווג לאחת מרמות האנגלית: טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' או בסיסי נדרש להירשם לקורסי האנגלית/למבחן הרמה החל מהסמסטר הראשון ללימודיו, מי שסווג לרמת אנגלית מתקדמים א' או מתקדמים ב' יכול להירשם לקורסי האנגלית/למבחן הרמה החל מסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודיו, כך שכל הסטודנטים נדרשים להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם

2. האם אני חייב להירשם לקורס פרונטאלי?

החל מסמסטר ב' של שנה"ל תשע"ו, סטודנט יכול לבחור אם ללמוד את קורסי האנגלית ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' במסגרת קורסים פרונטליים שמציעה המכללה, או במסגרת מארזי קורסים מקוונים שמציע המל"ג ללא תשלום. סטודנט שיבחר ללמוד במסגרת הקורסים המקוונים, ייבחן במבחן רמה במכללה - במסגרת המבחן הסופי שיתקיים בקורס הפרונטלי; המבחן יהיה אחיד הן לתלמידי קורס האנגלית הפרונטלי והן לתלמידים הלומדים קורסים מקוונים. קורס מתקדמים ב' נלמד במוסד הלימודים.

3. במידה ואחליט ללמוד במסגרת הקורסים המקוונים, האם אקבל ליווי פדגוגי של המכללה?

לא, הקורסים המקוונים מוצעים ללמידה עצמאית ואינם מלווים בתמיכה פדגוגית נוספת. חשוב גם לציין שחומרי הלימוד הנמצאים במערכים המקוונים אינם זהים לחומרים בקורסים הפרונטליים. המבחנים, לעומת זאת, הינם זהים

4. מה הכי נכון בשבילי? קורס פרונטאלי או קורס מקוון?

כדי להחליט מה הכי נכון לך, אנו ממליצים לך לשאול את עצמך את השאלות הבאות, ולענות עליהן בכנות:

  1. האם יש לי משמעת עצמית כדי לעקוב אחרי מערכי לימוד מקוונים מתחילתם ועד סופם?
  2. האם יש לי קושי מיוחד באנגלית שהיה שם לאורך כל השנים בבית הספר היסודי והתיכון?
  3. האם אני זקוק להסבר של מרצה כשאני לא מבין משהו, או האם אני יודע לפתור בעיות כאלה לגמרי לבדי?
  4. האם אני מסוגל לעקוב אחרי הרצאה שלמה באנגלית ללא אינטראקציה עם מרצה?
  5. האם אני יכול להתכונן למבחן באופן עצמאי ללא תרגול אינטנסיבי?

5. חסרה לי נקודה אחת במבחן המיון (אמי"ר/ם / ציון אנגלית בפסיכומטרי) על מנת לעבור לרמת האנגלית הבאה, האם תוכלו לסווג אותי לרמה הבאה?

לא. היחידה לאנגלית מחויבת לסווג לרמת אנגלית לפי מפתח רמות המוכתב על ידי המועצה להשכלה גבוהה, מעבר מרמה לרמה יתאפשר רק על סמך קריטריונים אלו

6. מתי עליי להגיע לרמת פטור?

על כל הסטודנטים במכללה להגיע לרמת פטור באנגלית טרם הרישום לסמינריונים או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר

רישום לסמינריון או לקורסים מתקדמים/עבודות גמר לא יתאפשר ללא רמת פטור באנגלית

*בחוג למדעי המחשב מסלול חד חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "פרקים בחישוביות וסיבוכיות", ללא רמת פטור באנגלית

*בחוג למדעי המחשב מסלול דו חוגי, לא יתאפשר רישום לקורס "רשתות תקשורת מחשבים" ללא רמת פטור באנגלית

7. האם אוכל לקבל הכרה בקורס אנגלית שלמדתי במוסד אחר?

כן, בתנאי שהקורס נלמד במוסד אקדמי שהמכללה מכירה בלימודי האנגלית שלו ובכפוף לנהלים ולרשימת המוסדות המוכרים, המפורסמת באתר היחידה לאנגלית במודל. לימודי אנגלית במוסד אקדמי שאינו מופיע ברשימה לא יוכרו

8. האם אהיה זכאי להיבחן במבחן קפיצה אם אבחר ללמוד בקורס המקוון ואקבל ציון של 90 במבחן הרמה?

לא, מבחן הקפיצה רלוונטי ללומדים בקורסים הפרונטאליים בלבד, ברמות טרום בסיסי ובסיסי בלבד

9. במידה ואבחר ללמוד בקורסים הפרונטליים, מכמה שיעורי אנגלית אוכל להיעדר?

ניתן להיעדר מ – 20% מכלל השיעורים, מספר השיעורים המדויק תלוי במספר המפגשים בכל קורס, לקבלת מספר היעדרויות מדויק, יש לפנות למרצה

10. נרשמתי לקורס/למבחן רמה ובמהלכו שיפרתי את רמת האנגלית שלי באמצעות אמי"ר/ם, האם אוכל לעבור לרמה החדשה? האם אשלם על הרמה אליה אני רשום?

מעבר לרמה הבאה יתאפשר אך ורק בתקופת השינויים, לא ניתן לעבור או לבטל קורס/מבחן רמה לאחר תקופת השינויים. בנוסף, תחוייב על  הקורס/מבחן רמה אליו הנך רשום

11. כמה שעות בשבוע נלמד קורס האנגלית?

טרום בסיסי א' נלמד בהיקף של 8 שש"ס (שני מפגשים בשבוע, 4 שש"ס כל מפגש)

טרום בסיסי ב' ובסיסי נלמדים בהיקף של 6 שש"ס כל אחד (בדרך כלל שני מפגשים בשבוע, 3 שש"ס כל מפגש).

מתקדמים א' ומתקדמים ב' נלמדים בהיקף של 4 שש"ס כל אחד (מפגש אחד בשבוע)

12. מהו ציון עובר בבחינה ובקורס?

ציון עובר בבחינה ובקורס, ללומדים בקורסים הפרונטאליים בלבד:

ציון עובר בבחינה הסופית של קורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60

ציון עובר בקורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א': 60

צין עובר בבחינה הסופית של קורס אנגלית מתקדמים ב': 55

ציון עובר בקורס אנגלית מתקדמים ב': 60

לתשומת לבך

ציון נכשל בבחינה הסופית משמעו ציון נכשל בקורס, לא מתבצע שקלול עם שאר המטלות כאשר יש ציון נכשל בבחינה הסופית.

ציון עובר בבחינה הסופית אינו מבטיח ציון עובר בקורס – הבהרה בשאלה הבאה

ציון עובר בבחינה ללומדים בקורסים המקוונים ברמות טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א': 60

13. מי רשאי לגשת למבחן קפיצת רמה?

מבחן הקפיצה רלוונטי לרמות טרום בסיסי ובסיסי בלבד, ללומדים בקורסים הפרונטאליים בלבד. סטודנט המקבל ציון 90 לפחות כציון סופי בקורס ובנוסף מקבל ציון 90 לפחות בבחינה הסופית במועד א' בלבד זכאי לגשת למבחן הקפיצה. סטודנט שקיבל ציון עובר במבחן הקפיצה, רשאי לדלג רמה.

14. מה עלות קורסי האנגלית ואיך משלמים עבורם?

פרוט התשלום עבור כל קורס ניתן לראות בשנתון המכללה המתפרסם מדי שנה,

התשלום יתווסף לשכר הלימוד השנתי ויגבה על ידי מדור שכר הלימוד באמצעות ההרשאה לחיוב שמסרת

15. איך נרשמים למבחן האמיר"ם?

מבחני האמיר"ם במכללה מיועדים לנרשמים חדשים למכללה ללא סיווג רמת אנגלית, סטודנטים במכללה המעוניינים לשפר את רמתם באנגלית יפנו למרכז הארצי לבחינות ולהערכה להרשמה לבחינת אמי"ר בטלפון: 02-6759555.

במידה ויהיה מקום בבחינת האמיר"ם המתקיימת במכללה, תפתח ההרשמה גם לסטודנטים המעוניינים לשפר את רמתם

16. רמת האנגלית שלי היא מתקדמים א' וברצוני לנסות לשפרה באמצעות מבחן אמי"ר/ם, אם אקבל ציון נמוך יותר, האם יסווגו אותי לרמה נמוכה יותר?

לא, הציון הקובע הוא הגבוה מבין הציונים שהושגו

17. היכן אוכל לראות את הקורס המקוון וללמד בו?

לכניסה לקורסים המקוונים יש להיכנס לאתר:

http://study.onl.co.il/

הכניסה לאתר הקורסים המקוונים והלמידה בהם היא באחריות הסטודנט בלבד

 

בהצלחה,

היחידה ללימודי אנגלית