שומעים חופשיים | שומע חופשי - קורס שלא לתואר - המכללה האקדמית תל חי

שומעים חופשיים

שומעים חופשיים

שומע חופשי הוא מי שמבקש ללמוד באקדמיה קורס אחד או יותר שלא לתואר, בקורסים הפתוחים לשומעים חופשיים, המכללה האקדמית תל-חי מאפשרת שמיעה חופשית של עד 14 נ"ז בשנה.

ההרשמה ופרסום רשימת הקורסים לשנה"ל תשפ"ג סמסטר א' תפתח במהלך אוגוסט והרישום לסמסטר ב' במהלך פברואר.
השומע החופשי נרשם לקורס, משלם עליו ורשאי למלא את כל הדרישות להשלמתו, להיבחן בסופו ולקבל גיליון ציונים רשמי, אך אינו נמנה עם תלמידי המכללה לתואר ראשון.

שומע חופשי ישלם 3% משכר הלימוד הבסיסי על כל נקודת זכות שילמד, למעט קורסי אנגלית שהתשלום עליהם נפרד, לפי הפירוט בתקנון שכר הלימוד ולמעט קורסים ללא נקודות זכות אשר התשלום עבורם הוא 3% משכר הלימוד הבסיסי על כל שש"ס.
מעמד "שומע חופשי" תקף לשנת לימודים אחת בלבד ויש לחדשו מדי שנה, שיבוץ השומע החופשי לקורסים יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד.

תהליך ההרשמה:

יש למלא את 3 הסעיפים על מנת לבצע רישום:

מידע לשומע חופשי לשנה"ל תשפ"ג:

אגרת לשומע חופשי
הנחיות להגשת אבחונים

קורסי אנגלית - סמסטר ב'

מערכת שעות לשומעים חופשיים סמסטר ב'
שנתון סמסטר ב'

למידע והרשמה יש לפנות למנהל לימודים:

04-8181514

[email protected]