שומעים חופשיים | שומע חופשי - קורס שלא לתואר - המכללה האקדמית תל חי

שומעים חופשיים

שומעים חופשיים

שומע חופשי הוא מי שמבקש ללמוד באקדמיה קורס אחד או יותר שלא לתואר, בקורסים הפתוחים לשומעים חופשיים, המכללה האקדמית תל-חי מאפשרת שמיעה חופשית של עד 14 נ"ז בשנה.

השומע החופשי נרשם לקורס, משלם עליו ורשאי למלא את כל הדרישות להשלמתו, להיבחן בסופו ולקבל גיליון ציונים רשמי, אך אינו נמנה עם תלמידי המכללה לתואר ראשון.
שומע חופשי ישלם 3% משכר הלימוד הבסיסי על כל נקודת זכות שילמד, למעט קורסי אנגלית שהתשלום עליהם נפרד, לפי הפירוט בתקנון שכר הלימוד ולמעט קורסים ללא נקודות זכות אשר התשלום עבורם הוא 3% משכר הלימוד הבסיסי על כל שש"ס.
מעמד "שומע חופשי" תקף לשנת לימודים אחת בלבד ויש לחדשו מדי שנה, שיבוץ השומע החופשי לקורסים יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד, על כן תתבצע ההרשמה של השומע החופשי רק בשבוע האחרון שלפני תחילת הסמסטר.
 
  • איגרת לסטודנט לתכנית שומעים חופשיים תשע"ט - לחץ כאן
  • שנתון תשע"ט סמסטר א' - לחץ כאן
    מערכת שעות תשע"ט סמסטר א'  - לחץ כאן
    רשימת קורסי אנגלית תשע"ט סמסטר א' - לחץ כאן
  • שנתון תשע"ט סמסטר ב' - לחץ כאן
    מערכת שעות תשע"ט סמסטר ב' - לחץ כאן

מסמכי חובה לרישום מקוון:

למידע והרשמה יש לפנות למנהל לימודים :

04-8181514

minhal@telhai.ac.il