נראה שהעמוד יצא

מאיזור הנוחות ונעלם

נראה שהעמוד יצא מאיזור הנוחות ונעלם
לעמוד הבית