על המרכז


המרכז לחקר העוני וההזנחה של ילדים שואף להרחיב ולהעמיק את המחקר בנושא הזנחת ילדים לאור הידע הדל בתחום זה. המרכז מדגיש את החשיבות של נקודת ההשקפה של הילדות והילדים עצמם ואת השפעת התופעה ברמת הקהילה. 

תחומי המחקר במרכז

המרכז מבקש להעמיק את ההבנה בנושא הזנחת ילדים, השלכותיה על הילדות והילדים והדרכים שבהן סביבות רלוונטיות שונות מתמודדות עמה, תוך שילוב זוויות ראייה שונות; מהערכת המאפיינים הקשורים לשכיחות של הזנחת ילדים בקהילות וביישובים השונים, ועד לבירור השקפתם של הילדים בשאלה מהי הזנחת ילדים בהקשר של הקהילה שלהם. הבנת יחסי הגומלין בין שירותים שונים ומאפייני הקהילות השונות לבין האופן שבו הזנחת ילדים מתבטאת באזור עשויה להקנות תובנות חדשות לגבי תופעה זו, שעד כה לא נחקרה דיה. בד בבד, הבנת הטרמינולוגיה ופיתוח מונחים הולמים בנושא מנקודת מבטם של הילדים עשויה לסייע, לראשונה, בפיתוח מסגרת עבודה תיאורטית ומתודולוגית למדידת ההזנחה של ילדים. 

Accordion Title אנשי צוות וחוקרים

אנשי צוות וחוקרים

ד"ר דפנה גרוס-מנוס - ראש המרכז וחוקרת 
מייל: [email protected]

ד"ר איילה כהן - חוקרת 
מייל: [email protected]

ד"ר נוהא ג'אבר בדר - עמיתת מחקר
מייל: [email protected] 
 

מחקרים שנעשים במעבדה

מחקרים שנעשים במעבדה

Accordion Title תפיסות לגבי הזנחת ילדים בתוך המסגרת החינוכית

תפיסות לגבי הזנחת ילדים בתוך המסגרת החינוכית

ד"ר דפנה גרוס-מנוס, ד"ר אבתסאם מרעי-סרואן, ד"ר ערן מלקמן
ההגדרה של הזנחת ילדים היא חמקמקה ונתונה תמיד לחילוקי דעות, מאחר שבמקרים רבים אנשי מקצוע ואנשים בקהילה מגדירים אותה בצורות שונות. הקושי להגדיר במדויק מהי הזנחת ילדים הוא אחת הסיבות לכך שהמחקר בנושא זה מוגבל בהשוואה לסוגי התעללות אחרים, על אף העובדה שזוהי הצורה הרוֹוחת ביותר של התעללות בילדים. במחקר הנוכחי נערכו קבוצות מיקוד עם מורים, סטודנטים להוראה ותלמידים על מנת להבין את השקפותיהם בנושא של הזנחת ילדים. 

Accordion Title פיתוח והערכה של התערבות קהילתית-התנדבותית בצורת ביקורי בית אצל משפחות אחרי לידה 

פיתוח והערכה של התערבות קהילתית-התנדבותית בצורת ביקורי בית אצל משפחות אחרי לידה 

ד"ר דפנה גרוס-מנוס, ד"ר איילה כהן, ד"ר נוהא ג'אבר בדר
המחקר נועד ליישם ולהעריך תוכנית פיילוט למניעת הזנחת ילדים וכן סיכונים נוספים לילדים. יעדי התוכנית הם: 1) ליצור קשר עם ההורים לצורך העצמת המיומנויות ההוריות והתפתחות הילד; 2) לקשר את ההורים לשירותים בקהילה בהתאם לצורכי המשפחה; 3) לקדם את תפקוד המשפחה ויציבותה במובנים של יחסים חברתיים ומצב סוציואקונומי. 
במסגרת הפיילוט תכונס תחילה ועדת היגוי ובה נציגי ארגונים, בעלי עניין ומנהיגות מקומית ביישוב. לאחר מכן יגויסו מתנדבות, שיקבלו הכשרה בחסות מכון חרוב. לאחר שיוכשרו מספיק מתנדבות, מטרת העל של התוכנית תהיה להציע את ההתערבות לכל ילד וילדה שנולדים בעיר. התוכנית תוערך באמצעות ניסוי אקראי מבוקר, שבו מחצית מן המשפחות הנבדקות יקבלו את ההתערבות ומחציתן לא יקבלו אותה. ההערכה תתבצע חודש לאחר הלידה ופעם נוספת כעבור שנה. 

Accordion Title מחקר על חייהם של ילדים הגדלים בעוני ומחסור

מחקר על חייהם של ילדים הגדלים בעוני ומחסור

הקשר בין הנגישות המדוּוחת של ילדים למזון לבין רווחתם הסובייקטיבית: סקר משולב ממדינות שונות
אי-ביטחון תזונתי הוא נושא מדאיג ברחבי העולם, הן במדינות מפותחות והן מתפתחות, המעלה סוגיות שונות בנוגע לבריאות הגופנית והנפשית של מבוגרים וילדים. כמה וכמה מחקרים כבר הצביעו על קשר בין היעדר ביטחון תזונתי בילדות לבין בריאות נפשית לקויה, אבל רק מספר קטן של מחקרים בדקו את הקשר למדדים חיוביים, כגון מדדי הרווחה הסובייקטיבית, במדינות שונות. המחקר הנוכחי שואף לגשר על הפער הזה בעזרת נתונים מן הגל השלישי של סקרי "עולמות הילדות", אשר בחן מדגם של 48,000 ילדים וילדות בני 10 מ-34 מדינות. מצאנו שגם הגבלת נגישות למזון מדי פעם מתקשרת לרווחה סובייקטיבית נמוכה יותר בכל סוגי המדדים, וכי זוהי תופעה רוֹוחת גם במדינות מפותחות. הניתוח הרב-רמתי שלנו מראה שהנגישות למזון משפיעה על הרווחה הסובייקטיבית מעֵבר לאפקט המעמד הכלכלי, וכי חוזק הקשר בינה לבין הרווחה הסובייקטיבית משתנה ממדינה למדינה.
 

   

Accordion Title פרסומים

פרסומים

Marey-Sarwan, I., Gross-Manos, D. & Cohen. A. (2023). “I prefer to live poor, only on bread, but with love”: Arab youth perspectives on neglect”. Child Indicator Research,

 

Gross-Manos, D. Marey-Sarwan, I., Brnea, O. & Cohen. A. (2023). “Care about us first”: Israeli youth perspectives on child neglect. Journal of interpersonal violence, 


Gross-Manos, D., Cohen. A. & Bader, N. (2023). Short-Term Home Visiting Programs After Birth: An Overview and a New Pilot for an Infants' Risks Prevention Program Based on Volunteers, International Journal of Environmental Research and Public Health.

 

Gross-Manos, D. & Ben Arieh, A. (2022). The Role of Subjective Poverty in the Association Between Material Deprivation and Subjective Well-Being Among Fourth and Sixth Grade Children in Israel. Magazine Security and Social Sciences, 1-20.  

 

Gross-Manos, D., & Cohen. A. (In 2021). Community-level intervention for child maltreatment: Why are they missing? In Maguire-Jack, K. and Katz, C. Takes a Village: The Evolution of Neighborhoods and Implications for Child Maltreatment. Dordrecht: Springer.  

 

Gross-Manos, D., & Bradshaw, J. (2021). The Association Between the Material Well-being and the Subjective Well-being of Children in 35 countries. Child Indicator Research Journal. 

 

Gross-Manos, D., Cohen, A., & Korbin, J. E. (2020). Community Change Programs for Children and Youth At-Risk: A Review of Lessons Learned. Trauma, Violence, & Abuse, 23(1),20-35.   

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4964075
MgiNnZ9R8JuIzbvB8CWgt4qw-I18P0JnPFTSNQvlKK0
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-1EILTx5uyXFe5wiCUaAyRJVb-VmwLx27SBKwptssGzc
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form