ד"ר סולומון וישקאוצן

ד"ר סולומון וישקאוצן
סולומון וישקאוצן