הועד המנהל במכללת תל חי

הועד המנהל

הועד המנהל

אלמליח דורית להב גדי
ארליך לאה פרידור רנה
בומש חיים פרופ' שוסטר גדי
דיין אריק שפיר דרור
זיגדון דוד