הועד המנהל

הועד המנהל

דיין אריק לוי אבישי
אברהמס דפנה מורון עופר
אלמליח דורית פרידור רינה
ארליך לאה פרופ' צור יעקב
בומש חיים שפיר דרור
להב גדי