הועד המנהל | המכללה האקדמית תל חי

הועד המנהל

הועד המנהל

דיין אריק לוי אבישי
אברהמס דפנה מורון עופר
אלמליח דורית פרידור רינה
ארליך לאה פרופ' צור יעקב
בומש חיים שפיר דרור
להב גדי