הועד המנהל במכללת תל חי

הועד המנהל

הועד המנהל

בעל תפקיד

שם

יו"ר הועד המנהל דיין אריק
  ארליך לאה
  דרור שפיר
  דוד זיגדון
  אלעד דובזי'נסקי
  גד שוסטר
  מיכל רייקין
  יוסי נקש
  עופר לוסטיג
  הלן דותן גלסברג
  יהודית גריסרו
  ליאור רגב
  שולמית כהן שוורץ