חבר הנאמנים במכללת תל חי | המכללה האקדמית תל חי

חבר נאמנים

חבר נאמנים

זאביק פלדמן - יו"ר חבר הנאמנים      
אבו סאלח דולאן גלעדי גדעון אלוף במיל' עמוס ירון פרידור רנה
אברהמס דפנה ד"ר גסר רות קלדרון כהן אלי פרידמן ישראל
יו"ר אגודת הסטודנטים    גפני גל פרופ' לבנון דן צוקרמן לאה
אולמרט ירמי פרופ' דגן ירון להב גדי צור נורית
אולסוונג סימון ד"ר גדני דיניסמן אורית פרופ' להד מולי קוניאל גבי
אלמליח דורית   דוביצינסקי אלעד לוין עמוס ד"ר קלדרון רות
ד"ר אנקורי גליה דורמן אורי לוסטיג עופר קלי מנחם
אפרצב דימי  דיין אריק מועלם עזרא קמרי שמעון
ארזי דידי דניאל תאיסיה מלכה יעל ד"ר קרישטל חיים
ארליך לאה דרור נירה מליקסון דן פרופ' רבינוביץ איתמר
פרופ' ארנון רות האריס איילת פרופ' מקורי יוסי רונן אפרת
אשכולי אורי ולדמן אייל פרופ' מר-חיים אורי רוקח חיים
אשכנזי אסתי ולנסי אהרון מריאן דני רייקין מיכל
בודנהיימר צבי זגדון דוד נאור ורד שגיא אריאל
בומש חיים פרופ' זוהר ענת נויבך אמנון שוחט (בייגה) אברהם
בן מובחר בני פרופ' זיסברג ליהוא נקש יוסי פרופ' שוסטר גדי
פרופ' ברטל ישראל זלץ גיורא ד"ר סגל זלמן שטרן אביחי
בשן עודד פרופ' חן יונה פרופ' סלור חנוך שמיר יאיר
גדעוני יוני חרמוני חזי פלג יחזקאל שפיר דרור
פרופ' גולדווי מרטין טוטיה נטע פרוינד נתן שרצקי איזי
דיסנצי'ק עידו יוסף שלום פרי שושיק פרופ' תמיר סנאית