חבר הנאמנים במכללת תל חי | המכללה האקדמית תל חי

חבר נאמנים

חבר נאמנים

פרי-זן חנה - יו"ר חבר הנאמנים גלי יעקב פרופ' לבנון דן  פרידמן ישראל
אברהמס דפנה   גלעדי גדעון להב גדי  צוקרמן לאה 
אולמרט ירמי  ד"ר גסר רות לוי אבישי  פרופ' צור יעקב
איתן רפי  גבי גרינפלד   לוין עמוס פרופ' קדר בנימין
אלמליח דורית    גרץ רונן מירב  פרופ' לונטל אלי  קלי מנחם
אולסוונג סימון       דיין אריק  מורון עופר  קליסמן רעיה
ארזי דידי   דיניסמן אורית  הרב מלכה ניסים קמרי שמעון
ארליך לאה    דיסנצ'ק עדו  פרופ' מקורי יוסי  ד"ר קרישטל חיים
פרופ' ארנון רות     דרור נירה פרופ' מר חיים אורי רבין יעקב רחל
אשכולי אורי   פרופ' הנטמן שירה  מרקמן זאב פרופ' רבינוביץ איתמר
באומן אילנה יו" אגודת הסטודנטים  נויבך אמנון  רז אריק
בומש חיים  פרופ' ויה יעקב  ד"ר סגל זלמן רחמים דיאנה
בית הלחמי אהרון  ולדמן אייל פרופ' סלור חנוך פרופ' רימרמן אריה
בן מובחר בנימין  ולנסי אהרון  סרקרז לב משה שוחט (בייגה) אברהם 
פרופ' בקר ניר  זלץ גיורא   אלוף במיל' עמוס ירון  ד"ר שנער אמנון
פרופ' בר-טל ישראל  חרמוני חזי  עמיר זהר עליזה  עו"ד שעשוע אליהו
בשן עודד  פרופ' חת אילן   פלג יחזקאל  דרור שפיר 
גדעוני יוני  טירה עודד  פרוינד נתן  ד"ר שריג רוני 
פרופ' גולדווי מרטין  יוסף שלום  שושיק פרי  שרצקי איזי
ד"ר גולדשטיין אמיר כהן אלי פרידור רנה