חוק חופש המידע חל על המוסדות להשכלה גבוהה, ובכללן על המכללה האקדמית תל – חי. ע"פ חוק חופש המידע לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. בהתאם לזאת פועלת המכללה.

ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע – סיגל סירואה, באמצעות טופס בקשה, כתב התחייבות ותשלום אגרה. זמני טיפול בבקשה: תוך 11 יום ממועד קבלת הבקשה או תשלום האגרה, לפי המאוחר, תישלח לפונה החלטת הממונה. המידע יועמד לרשות המבקש, תוך 30 יום ממועד ההחלטה, או ממועד תשלום אגרות טיפול והפקה, לפי המאוחר. מועד תשלום אגרות טיפול והפקה יהיה המועד בו הגיע לידי הממונה העתק אישור התשלום. במקרים חריגים רשאי הממונה להאריך את המועד לביצוע ההחלטה מעבר ל 30 יום.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4069971
Mb4y-55d3i7v54P59DEKiv6XWm7n49vMYNXx1EDiKz0
Google no captcha
1
דברו איתי!
form--GDC_AIwAL-gnHvWxnsXQ0r2B09JMgO5vEpWgtyVbkQ
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form