חטיבת מדעי ההתנהגות | המכללה האקדמית תל חי

חטיבת מדעי ההתנהגות

חטיבת מדעי ההתנהגות

מקבץ פסיכולוגיה

ראש המקבץ: ד"ר אלון גולדברג

הפסיכולוגיה עוסקת בחקר ההתנהגות האנושית על היבטיה השונים. בין השאר, ניתן לחלק את תחומי הפסיכולוגיה המגוונים לשניים: תחומים בעלי אוריינטציה מחקרית ותחומים בעלי אוריינטציה יישומית. התחומים בעלי האוריינטציה המדעית כוללים תהליכים קוגניטיביים (למידה, זיכרון, חשיבה, שפה וכו'), התפתחות וגדילה, חישה, תפיסה, רגשות, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, נוירו-פסיכולוגיה ועוד. נושאים אלה הם כר נרחב למחקרים מדעיים מגוונים. התחומים בעלי האוריינטציה היישומית כוללים פסיכולוגיה קלינית, פסיכותרפיה, מבחנים פסיכולוגים, פסיכולוגיה ייעוצית-חינוכית, פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה תעשייתית ועוד. ואולם, חלוקה זו רחוקה מלהיות חדה וברורה. יש השפעה הדדית נרחבת בין התחומים המדעיים והיישומיים, והמקבץ בפסיכולוגיה משקף את המגוון העשיר של תכנים אלה. התכנית בנויה במטרה לאפשר לסטודנטים לקבל תמונה רחבה של הפסיכולוגיה דרך היכרות עם התחומים הבולטים בה והבנת מערכות הקשרים ביניהם.

מקבץ סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

ראש המקבץ: ד"ר תמר ברקאי

הסוציולוגיה היא תחום ידע מרכזי במדעי החברה. הסוציולוגיה מתבוננת במצבים חברתיים ומפתחת מחשבה ביקורתית ויכולת יישום של מושגים ותיאוריות להבנה וניתוח שלהם. המקבץ בסוציולוגיה יקנה מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנה וניתוח של קבוצות, חברות, מוסדות ותהליכים בחברה האנושית. יילמדו נושאים כמו אנתרופולוגיה, חברה ותרבות בעבר ובחברה המודרנית, ערכים ונורמות, מוסד המשפחה, חברות, סטייה וקונפורמיות חברתית, תהליכים חברתיים בקבוצה הקטנה, מיעוטים ו"אחרים", דת וקבוצות דת, ארגונים כלכליים וחברתיים, התנהגות קולקטיבית, תקשורת המונים, לימודי עיר וקהילה, ריבוד ואי-שוויון חברתי, תהליכים דמוגרפיים, תהליכים עולמיים ועוד. מקום מיוחד יוקדש לניתוח תהליכים בחברה הישראלית, תוך התמקדות בנושאים של רב-תרבותיות, מגדר, מיעוטים וערבים בישראל, כל אלה בדגש אזורי על צפון הארץ.

מקבץ לימודי מגדר  

ראש המקבץ: ד"ר אביגיל מור 

מטרתם של לימודי המגדר היא להפגיש את הלומדים עם מאגרי ידע חדשניים ושוויוניים מבחינה מגדרית שנוספו בעת האחרונה למדעי ההתנהגות השונים. תכנים אלה נועדו להשלים ולהעשיר את תחומי הדעת הקיימים, תוך נתינת ביטוי לקול הנשי שמקומו נפקד ממרביתם עד לאחרונה. בתכנית הלימודים יושם דגש על הקניית כלי חשיבה וניתוח אלטרנטיביים ושוויוניים, כדי לפתח אצל הלומדים את היכולת לחקור ולארגן ידע אקדמי מנקודת מבט מאוזנת זו.

למקבץ שני הדגשים - פסיכולוגי וסוציולוגי. במסגרת ההדגש הפסיכולוגי מוצע מגוון קורסים בתחום הפסיכולוגיה המגדרית, המפגישים את הלומדים עם תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בנושא ההתפתחות וההוויה הפסיכולוגית הנשית, הפסיכולוגיה הגברית במבט מגדרי וניתוח מגדרי שוויוני של תיאוריות פסיכולוגיות מובילות. כך יוכלו תלמידי המקבץ לפסיכולוגיה והחוג לפסיכולוגיה להרחיב ולהעמיק את הידע הפסיכולוגי שלהם מנקודת מבט ייחודית וחסרת פניות זו. ההיבט הסוציולוגי מתמקד בפרספקטיבה המגדרית בתחומים שונים בשדה הסוציולוגיה ומאפשר הרחבת היריעה לתלמידי המקבצים בסוציולוגיה, תקשורת ושירותי אנוש.