חטיבת מדעי ההתנהגות | המכללה האקדמית תל חי

חטיבת מדעי ההתנהגות

חטיבת מדעי ההתנהגות

האדם הוא תופעה מסקרנת, חידתית, מרתקת, רב-ממדית. אנחנו חיים במאה ה-21, עידן של מחשבים, רובוטים, אינטלגציה מלאכותית, אבל דווקא בתקופה שלנו, עולה הצורך להתמקד באדם, בחייו, בנפשו, במקומו בחברה, בדרך שבה הוא מייצר תרבות. 

האם אפשר ללמוד על האדם ועל התנהגותו בצורה רחבה, מקיפה, שמעניקה בסיס בכל אחד מהתחומים האנושיים אך גם מציירת תמונה רחבה ומקיפה שלנו, הא/נשים?

החטיבה למדעי ההתנהגות בחוג ללימודים רב-תחומיים מציעה היכרות והעמקה במדעי ההתנהגות בתחומים הבאים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ולימודי מגדר. הלימודים בחטיבה למדעי ההתנהגות פותחים אפשרויות מגוונות ללימודי המשך לקראת תואר מ"א בתחומים שונים של מדעי ההתנהגות, החברה, והמדיניות.

הלימודים בחטיבה למדעי ההתנהגות בחוג ללימודים רב-תחומיים, מאורגנים בשלושה מקבצים: 

המקבץ לפסיכולוגיה מאפשר היכרות עם נפש האדם, תוך התייחסות לטווח החיים ולהקשרים חברתיים שונים. הלימודים במקבץ מעניקים הבנה מעמיקה של מגוון ההיבטים התיאורטיים המתייחסים לרגשות, לחשיבה ולהתנהגות. התכנית בנויה במטרה לאפשר לסטודנטים לקבל תמונה רחבה של הפסיכולוגיה דרך היכרות עם התחומים הבולטים בה והבנת מערכות הקשרים ביניהם.

המקבץ לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקנה מושגי יסוד, תיאוריות מרכזיות וכלים מעשיים לניתוח והבנה של זהותו ומקומו של הפרט בחברה, קבוצות חברתיות, תרבות, מוסדות ותהליכים בחברה הישראלית והאנושית לגווניה השונים, ולהובלת שינוי חברתי.

לבסוף, המקבץ ללימודי מגדר מציע ניתוח מגדרי בקורתי של מאגרי הידע הקיימים בתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. הלימודים מקנים הבנה מעמיקה של פעילות הגומלין שבין החברה לפרט בתהליך הבניית תפקידי המגדר, גיבוש הזהות המגדרית והשפעותיהם של תהליכים חברתיים תלויי-מגדר על עיצוב מציאות חיינו.

המכללה האקדמית תל-חי מציעה חטיבה למדעי ההתנהגות בתוך החוג ללימודים רב-תחומיים. מרצים מלאי תשוקה לתחומי ההוראה והמחקר שלהם, מגוון מרתק של נושאים וסוגיות, אווירה סטודנטיאלית המשלבת בין לימודים ברמה גבוהה לחברה, בילוי ומפגש אנושי מרתק. הנה קצת יותר פירוט על הנושאים הנלמדים בחטיבה זו:

המקבץ לפסיכולוגיה

הפסיכולוגיה עוסקת בחקר ההתנהגות האנושית על היבטיה השונים במדעי ההתנהגות. בין השאר ניתן לחלק את תחומי הפסיכולוגיה המגוונים לשניים: תחומים בעלי האוריינטציה המחקרית ותחומים בעלי אוריינטציה יישומית. התחומים בעלי האוריינטציה המדעית כוללים תהליכים קוגניטיביים (למידה, זיכרון, חשיבה, שפה וכו'), התפתחות וגדילה, חישה, תפיסה, רגשות, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, נוירו-פסיכולוגיה ועוד. נושאים אלה משמשים כר נרחב למחקרים מדעיים מגוונים. התחומים בעלי האוריינטציה היישומית כוללים בין השאר פסיכולוגיה קלינית, פסיכותרפיה, מבחנים פסיכולוגים, פסיכולוגיה ייעוצית-חינוכית, פסיכולוגיה ארגונית ועוד. אולם חלוקה זו רחוקה מלהיות חדה וברורה, שכן קיימת השפעה הדדית נרחבת בין התחומים המדעיים והיישומיים. המקבץ בפסיכולוגיה משקף את המגוון העשיר של תכנים אלה. התכנית בנויה במטרה לאפשר לסטודנטים לקבל תמונה רחבה של הפסיכולוגיה דרך היכרות עם התחומים הבולטים במדעי ההתנהגות בה והבנת מערכות הקשרים ביניהם.

המקבץ לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הסוציולוגיה היא תחום ידע מרכזי במדעי ההתנהגות והחברה. הסוציולוגיה מתבוננת במצבים חברתיים ומפתחת מחשבה ביקורתית ויכולת יישום של מושגים ותיאוריות להבנה וניתוח שלהם. המקבץ לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מקנה מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנה וניתוח של קבוצות, חברות, מוסדות ותהליכים בחברה האנושית. נלמדים נושאים כמו אנתרופולוגיה, חברה ותרבות בעבר ובחברה המודרנית, ערכים ונורמות, מוסד המשפחה, חברות, סטייה וקונפורמיות חברתית, תהליכים חברתיים בקבוצה הקטנה, מיעוטים ו"אחרים", דת וקבוצות דת, ארגונים כלכליים וחברתיים, התנהגות קולקטיבית, ריבוד ואי-שוויון חברתי ועוד. מקום מיוחד מוקדש לניתוח תהליכים בחברה הישראלית תוך התמקדות בנושאים של רב-תרבותיות, מגדר, מיעוטים וערבים בישראל - בדגש אזורי של צפון הארץ.

המקבץ ללימודי מגדר

מטרתם של לימודי המגדר היא להפגיש את הלומדים/ות עם מאגרי ידע חדשניים ושוויוניים מבחינה מגדרית שהתפתחו בעשור האחרון בתחומים שונים של מדעי ההתנהגות. תכנים אלה נועדו להשלים ולהעשיר את שלל תחומי הדעת הקיימים תוך נתינת ביטוי ברור וצלול יותר גם לקול הנשי. בתכנית הלימודים מושם דגש על הקניית כלי חשיבה וניתוח מתוחכמים על מנת לפתח אצל הסטודנט/ית את היכולת לחקור ולארגן ידע אקדמי מנקודת מבט מאוזנת. במסגרת תכנית הלימודים מוצעים מגוון קורסים בתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה המגדריים. קורסי הפסיכולוגיה במקבץ ללימודי מגדר מפגישים את הלומדים/ות עם תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בנושא ההתפתחות וההוויה של הפסיכולוגיות הנשית והגברית במבט מגדרי לצד ניתוח מגדרי שוויוני של תיאוריות פסיכולוגיות מובילות. תכנים אלו מעשירים מאד את תלמידי המקבץ לפסיכולוגיה והחוג לפסיכולוגיה ומסייעים להרחיב ולהעמיק את הידע הפסיכולוגי שלהם מנקודת מבט ייחודית זו בתוך מדעי ההתנהגות. קורסי הסוציולוגיה במקבץ ללימודי מגדר מתמקדים בפרספקטיבה המגדרית בתחומים שונים בשדה הסוציולוגיה ומאפשר הרחבת היריעה לתלמידי המקבצים בסוציולוגיה, תקשורת ושירותי אנוש.

במכללה האקדמית תל-חי מודעים לכך שאנחנו חיים בעולם עשיר, דינמי, מגוון, משתנה והוא יהפוך להיות עוד יותר תוסס, רב-תחומי ובינתחומי, בדור הבא. החטיבה למדעי ההתנהגות בחוג ללימודים רב-תחומיים מצמיח צעירות וצעירים שהם גם וגם, שמבינים לא רע בכמה וכמה נושאים, שההשכלה שלהם כוללת כמה וכמה תחומים, שיודעים לחשוב, ללמוד, לחבר בין נושאים, להיות יצירתיים, להתבונן לעומק אבל גם לרוחב ולאורך ובעצם גם לממדים אחרים, להכניס כיווני חשיבה נוספים לדיון, כי ככה פותרים בעיות בעולם משתנה.

 

במכללה האקדמית תל-חי אין מדובר בתואר במדעי ההתנהגות אלא בלימודי מדעי ההתנהגות במסגרת החוג ללימודים רב-תחומיים.

ניתן ללמוד בחטיבה למדעי ההתנהגות במסלול חד חוגי או דו חוגי. 

מסלול חד חוגי בדרך לתואר: מסלול שמעניק 30 נקודות זכות בכל אחד מהתחומים ומשאיר גם אפשרות לקורסי בחירה לא מעטים.

מסלול דו חוגי להעשרה נוספת: מסלול המתאים בעיקר לרוצים להעמיק בתחומים אחרים בנוסף לחוג שנבחר חינוך, פסיכולוגיה, מזרח אסיה, שירותי אנוש, כלכלה וניהול ומדעי המחשב.

להתחבר לשטח: חברי הסגל הם חוקרים פעילים ואנשי שטח נלהבים הנמצאים בחזית המחקר העשייה.