החטיבה למדעי ההתנהגות | המכללה האקדמית תל חי

החטיבה למדעי ההתנהגות

החטיבה למדעי ההתנהגות

הלימודים בחטיבה למדעי ההתנהגות מקנים יכולות התבוננות וניתוח של תהליכים חברתיים מורכבים, תוך התחשבות במגוון הכוחות(חברתיים, תרבותיים, פסיכולוגים ועוד) הפועלים על היחיד ועל קבוצות חברתיות. 

יכולות וכישורים אלה מהווים בסיס איתן להמשך הלימוד של תחומי דעת רבים ולהשתלבות במנעד רחב של מקומות תעסוקה בהמשך.

הלימודים מהווים מדרגה הכרחית ללימודי תואר שני או ללימודי תעודה, לצרכי רכישת מקצוע. 

ההכשרה המגוונת בתואר הראשון, כמו זו המוצעת בלימודים הרב תחומיים בכלל ובמדעי ההתנהגות בפרט, מהווה כרטיס כניסה לעולם התעסוקה העכשווי, היכרות עם תחומי דעת חדשים וחשיפה למסלולים אקדמיים ייחודים. 

בוגרי ובוגרות התואר הרב תחומי, זוכים להכשרה מגוונת ולידע עשיר, המציידים אותם בפרספקטיבות שונות לשדה האקדמי ולשדה התעסוקתי.
חטיבת מדעי ההתנהגות כוללת 3 מקבצים– מקבץ לפסיכולוגיה, מקבץ לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומקבץ מגדר.

 

המקבץ לפסיכולוגיה

המקבץ מציג היכרות מעמיקה עם נפש האדם כפי שאנו מבינים אותה היום במדעי הפסיכולוגיה. בניגוד לדיסציפלינות אחרות, הפסיכולוגיה עוסקת באדם הבודד.

בהתאם לכך, הלימודים מתמקדים בהבנה מעמיקה של תהליכים תוך אישיים כמו מחשבה, תפיסה, קשב וזיכרון ושל האופן בו מוטיבציות וסביבות שונות משפיעות על תפיסת העצמי והעולם שבחוץ. במקבץ לפסיכולוגיה נלמדות מתודולוגיות שונות להערכת הבדלים אישיותיים, הפרעות פסיכולוגיות תוך התבוננות בהקשר ההתפתחותי והסביבתי.

במהלך הלימודים ירכשו הסטודנטים.יות כלים ללמידה שיטתית ועצמאית תוך כדי בחינה עמוקה וביקורתית של נפש האדם ברמה האמפירית והתיאורטית.

בוגרי ובוגרות המקבץ ירכשו הבנה מורכבת ומעמיקה של ההיבטים השונים והמגוונים של הפסיכולוגיה האנושית. הבנה זו תשרת אותם בכל תפקיד שיש בו השפעה על הפרט כמו חינוך, טיפול, ניהול, שיווק ופרסום. הכלים המדעיים והיכולת ללמידה עצמאית ושיטתית שרכשו במהלך לימודיהם, יאפשרו להם לבחון ולהעריך נושאים באופן ביקורתי ויעזרו להם להשתלב בהצלחה בעולם התעסוקתי ולהוביל שינויים תוך ארגוניים.

 

המקבץ לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה היא תחום ידע ומחקר העוסק ביחסים, תהליכים ומוסדות המתקיימים בתוך ובין קהילות, חברות ותרבויות אנושיות.

מחקרים סוציולוגיים מבקשים להסביר תופעות ונושאים מרכזיים כגון: זהויות, פערים חברתיים, הגירה, תנועות מחאה, רשתות חברתיות, קהילות, עולם העבודה, תרבות הצריכה ועוד.

אנתרופולוגיה מתמקדת בטבע האנושי ובדמותה של החברה האנושית, וחוקרת חוויות ותרבויות שונות מהגישה הוליסטית, המחברת בין כלכלה, משפחה, פוליטיקה, מדע, דת, אקולוגיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה ועוד.

יחדיו הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מהוות בסיס ידע ונקודת מבט חשובים לכלל מדעי החברה וההתנהגות. באקדמית תל-חי לימודי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מקנים הבנה ויכולת ניתוח של תהליכים, התנהגויות ותופעות במציאות החברתית, שנדרשות לפיתוח, יישום והערכה של פרויקטים קהילתיים וחברתיים מגוונים, וכוללים קורסים העוסקים במגוון נושאים, חברות ותרבויות לצד קורסים שמתמקדים בחברה הישראלית.

במהלך הלימודים הסטודנטים והסטודנטיות יירכשו ידע, כושר ניתוח ורגישות לשוני תרבותי ולהשלכות של תהליכים מקומיים וגלובליים שנדרשים במגוון רחב של תפקידים בארגונים עסקיים, חברתיים וציבוריים; כישורים מחקריים רלוונטיים למגוון של תחומי עיסוק וביניהם– פרסום ושיווק, סקרי דעת קהל ומכוני מחקר, יעוץ ארגוני ופוליטי, פיתוח קהילתי, הוראה והדרכה ועוד; וכמובן השכלה בסיסית המאפשרת המשך לימודים במגוון תחומים במדעי החברה וההתנהגות.

 

מקבץ לימודי מגדר

סוגיות של מגדר עולות בחיי היומיום, במרחבים שונים כמו מקומות עבודה, מוסדות בריאות וחינוך, ברחוב, במדיה הדיגיטלית ובתהליכי חקיקה. אלה סוגיות מורכבות משום שאנו חיים בסביבות מגוונות מבחינה תרבותית, דתית, חברתית, מינית וגופנית שכדי להבינן אנחנו מחוייבים לבצע נתוח חברתי ותרבותי מעמיק. מקבץ לימודי מגדר מספק הצצה למורכבויות האלה, ומספק ידע, כלים ומיומנויות לחקור אותה לעומק.

הקורסים במקבץ בוחנים סוגיות מגדריות מגוונות ואת התפרים שלהן עם סוגיות של גזע, מיניות, אתניות לאומיות, דת וסביבה. הם מציעים ידע תיאורטי ואמפירי בתחומים כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, לימודי תרבות, ספרות והיסטוריה שיאפשר לפענח את המציאות המגדרית. הלימודים במקבץ מעניקים גם מיומנויות של ניתוח, וכתיבה ומעודדים את הסטודנטיות והסטודנטים לקדם סוגיות מגדריות באמצעות פעולות אקטיביסטיות במכללה ומחוצה לה. כך מייצר המקבץ עבור הסטודנטים והסטודנטיות את הבסיס האקדמי החיוני לשילוב בעיסוקים שיש להם נגיעה חברתית-קהילתית.