חטיבת קיימות * | המכללה האקדמית תל חי

חטיבת קיימות *

חטיבת קיימות *

ראש החטיבה: פרופ' נורית כרמי 

חטיבת הקיימות משלבת לימודים מתחום הסביבה, מדעי החברה, הכלכלה ומדעי ההתנהגות. נקודת המבט הרב-תחומית שהחטיבה מספקת תאפשר ללומדים בה להבין לעומק את הסיבות להידרדרות הסביבתית ואת הדרכים למניעתה, תוך דגש על תרומתו של האדם והחברה האנושית. מגוון הקורסים יספק נקודות מבט חברתיות ומדעיות לקשר אדם- סביבה, הבנה של השפעת האדם והחברה האנושית על הסביבה, היכרות עם ההשלכות החברתיות, הבריאותיות, הכלכליות, הפוליטיות והסביבתיות של בעיות הסביבה, והידע הרב-תחומי הנחוץ להתמודדות איתן בזירה המקומית והעולמית. ניתן ללמוד בחטיבת הקיימות או במתכונת חד-חוגית או במתכונת דו-חוגית בה משלבים לימודים בחטיבת הקיימות עם חוג אחר, ובצורה כזאת להתמקצע בשני החוגים במקביל.

מקבץ סביבה וחברה

קצב הריבוי הטבעי של המין האנושי במאה האחרונה, ובעשורים האחרונים בפרט, הוא הגבוה ביותר בתולדותיו. לאוכלוסיית האדם הגדלה בממדים עצומים מתלווה גם התפתחות טכנולוגית המחוללת שינויים מרחיקי לכת בסביבה: זיהום האטמוספירה, הקרקע והמים, התחממות האקלים ודלדול משאבי טבע הנחוצים לקיום חיים על פני כדור הארץ, כמו מים, קרקע, יערות, ועוד. נושאי איכות סביבה עולים יותר ויותר כיום על סדר היום הציבורי, מאחר שהשלכותיהם הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והבריאותיות עלולות לסכן את הקיום האנושי. ההתמודדות עם סכנות אלה מחייבת שינויים פוליטיים, חברתיים ואישיים, הדורשים מודעות והבנה של מגוון גדול של תחומים. במקבץ לימודי סביבה וחברה יושם דגש על שילוב רב-תחומי ממדעי החברה והסביבה, המאפשר קבלת תמונה מלאה ככל האפשר של בעיות סביבתיות והדרכים לפתרונן. הנושאים השונים שילובנו במסגרות אקדמיות מקובלות (שיעור, תרגיל, סיורי שדה וסמינריון) יכללו אקולוגיה, נושאים נבחרים במדעי הטבע, מודעות סביבתית, יזמות סביבתית, ארגונים ירוקים והשפעתם, הכרת החי והצומח, התנהגות בעלי החיים, יחסי בעלי חיים-צמחים, ממשק שמורות טבע, תכנון וניהול סביבתי, השפעת החברה על הסביבה באופן גלובלי ואזורי, ועוד.

מקבץ סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הסוציולוגיה היא תחום ידע מרכזי במדעי החברה. הסוציולוגיה מתבוננת במצבים חברתיים ומפתחת מחשבה ביקורתית ויכולת יישום של מושגים ותיאוריות להבנה וניתוח שלהם. המקבץ לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה יקנה מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנה וניתוח של קבוצות, חברות, מוסדות ותהליכים בחברה האנושית. יילמדו נושאים כמו אנתרופולוגיה, חברה ותרבות בעבר ובחברה המודרנית, ערכים ונורמות, מוסד המשפחה, חברות, סטייה וקונפורמיות חברתית, תהליכים חברתיים בקבוצה הקטנה, מיעוטים ו"אחרים", דת וקבוצות דת, ארגונים כלכליים וחברתיים, התנהגות קולקטיבית, ריבוד ואי-שוויון חברתי ועוד. מקום מיוחד יוקדש לניתוח תהליכים בחברה הישראלית תוך התמקדות בנושאים של רב-תרבותיות, מגדר, מיעוטים וערבים בישראל - בדגש אזורי של צפון הארץ.

בנוסף, קורסים מתחום הניהול, השיווק והיזמות מהחוג לכלכלה.