מכון חממ"ה הוא מכון לאבחון לקויות למידה (אבחון מת"ל) , המופעל על ידי צוות מרכז התמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה, במכללה האקדמית תל חי. במכון ניתן לבצע אבחון בעברית ובערבית.

המכון פועל באישור המועצה להשכלה גבוהה והאבחון קביל במוסדות אקדמיים בארץ.

לפרטים לאבחונים בשפה הערבית  تشخيصات باللغه العربيه
 

אבחון מת"ל

מערכת מת"ל הינה מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים שפותחה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. מטרת האבחון היא קביעת זכאות להתאמות בבחינות האקדמיות ובבחינה הפסיכומטרית, קביעת סוג ההתאמות וגיבוש המלצות לסיוע בלימודים לתלמידים עם לקויות למידה הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
 

למי מיועד האבחון?

האבחון באמצעות מת"ל מתאים לצעירים העונים על המאפיינים הבאים:

 • גיל 16 עד 36.
 • מי שאובחנו בעבר עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, או שיש להם קשיים ניכרים באחד או יותר מהתחומים הבאים: קריאה, כתיבה, תפקודי שפה אחרים, חשבון, תפקודי קשב וריכוז.
 • שולטים בעברית ברמה של שפת אם.
 • מועמדים להשכלה הגבוהה או תלמידים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה.
 • פונים שאינם בעלי מוגבלות פיזית הצפויה להפריע לביצוע מטלות המבחנים בסוללת האבחון (למשל כבדות ראיה, כבדות שמיעה, בעיות מוטוריות).
 • פונים שלא נבחנו באמצעות מערכת מת"ל בשלוש השנים האחרונות.

 

תהליך האבחון

תהליך האבחון כולל ארבע פגישות: שתי פגישות בנות כשעתיים כל אחת, המיועדות לביצוע מבחני מת"ל ושני מפגשים אישיים עם מאבחן מומחה. האחד, לצורך העמקת הברור ואיסוף הנתונים. המפגש השני, מתן הסבר לפונה על תוצאות האבחון והשלכותיו.

 

תהליך הרשמה לאבחון:

יש לשלוח למכון חממה את המסמכים הבאים:

 • מילוי שאלון אישי לפונה שאלון אישי לפונה (לשון זכר) / שאלון אישי לפונה (לשון נקבה) – יש להדפיס ולמלא בכתב היד
 • הצהרת מאובחן 
 • תמונת פספורט עדכנית
 • תעודת זהות
 • תעודות בית-ספר ובפרט תעודות סיום מכיתות א', ז'',  ו-י'
 • תעודת בגרות או גיליון עדכני של ציוני בגרות במקצועות בהם נבחנת עד כה
 • תעודת ציון של הבחינה הפסיכומטרית
 • דוחות אבחון קודמים- חשוב ביותר!
 • אישורים על זכאות להתאמות בבחינות הבגרות או בבחינה הפסיכומטרית
 • מסמכים אחרים הנוגעים לקשיים שבגינם פנית לאבחון, וכן כל מסמך שעשוי לסייע למאבחן ללמוד על מהלך התפתחותך, על תפקודך הלימודי ועל מצבך הרפואי והרגשי – הן בעבר והן בהווה.

 

אופן הגשת המסמכים:
 • ניתן להגיש באופן פיזי למשרדנו הנמצא בקמפוס מערבי, מכללת תל חי, בנין 9ב מרכז תמיכה.
 • שליחת המסמכים סרוקים לדוא"ל: [email protected]
  הנחיות לשליחה במייל : יש לסרוק כל מסמך כקובץ נפרד, בסדר עולה ובכיוון הנכון.
   יש לשלוח כקבצי PDF בלבד.
  מסמכים שלא יגיעו בצורה תקינה- לא יועברו להמשך טיפול.
  לתשומת ליבך: את המסמכים יהיה צורך להביא בנוסף באופן פיזי למפגש הראשון שיתואם- המסמכים לא יוחזרו.  לכן מומלץ להביא העתק ברור ולשמור את המקור ברשותך.
 • באמצעות הדואר לכתובת :
  מכון חממה מרכז תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה המכללה האקדמית תל-חי ד.נ.ג.ע  מיקוד 12208 .

 

  עלות האבחון ותקנון החזרים:

  עלות האבחון:  1714 ₪, מתוכם 95 ₪ דמי טיפול בתיק שאינם מוחזרים .

  התשלום לאבחון: באופן מקוון, באשראי. לתשלום לחץ כאן

  טיפול בבקשה יחל לאחר הסדרת התשלום וקבלת המסמכים.

   

  אי הגעה לאבחון
  • במקרה של אי הגעה לאבחון יש להודיע (טלפונית או במייל ) לפחות 24 שעות לפני מועד האבחון.
  • מועמד שלא יודיע בטווח זה- יחויב בתשלום נוסף בסף 200 ₪. קביעת מפגשים מחודשת מותנת בתשלום עבור אי הגעה.
  • במידה וחלפו 6 חודשים ממועד התשלום, במהלכם לא מימשת את זכותך לאבחון, יוחזר התשלום בניכוי דמי טיפול בסך 95 ₪.

   

   

  זכאות להתאמות בגין אבחון

  האבחון באמצעות מת"ל קביל לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים בבחינה הפסיכומטרית ובבחינות אקדמיות. הגשת הבקשה היא באחריותך ואינה מבוצעת על ידי מכון האבחון.

  יש לדעת כי המוסדות הדנים בבקשה (המרכז הארצי ומוסדות הלימוד) אינם מחויבים לאמץ את חוות הדעת של המאבחנת ואת המלצותיה בדבר מתן התאמות. ההחלטה הסופית בדבר מתן התאמות שמורה לוועדה מקצועית הפועלת בכל מוסד.

  חשוב לדעת,  גם אם עברת אבחון ואושרו לך התאמות בבחינות הבגרות, ייתכן שלא יומלצו עבורך התאמות להשכלה הגבוהה, או שיומלץ על התאמות שונות מההתאמות שאושרו בבחינות הבגרות.

  תקפותן של מסקנות האבחון מותנית בנכונות הנתונים המונחים לפני המאבחנת. לפיכך חיוני שתמסור מידע מלא ונכון ותבצע את המבחנים כמיטב יכולתך.

  חשוב לדעת כי במידה שהתמונה שתתקבל ממכלול הנתונים תהיה לא סבירה, מוקצנת, או כוללת סתירות פנימיות, המאבחנת לא תוכל לגבש אבחנה והמלצות להתאמות ולסיוע, וזאת גם אם יש לך קשיי למידה אמתיים.

  אפשר לפנות לאבחון חוזר במת"ל רק בחלוף שלוש שנים מן האבחון הראשון.

   

  בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון:

  בכל בקשה לקבלת שירות נוסף ממכון האבחון, כגון עריכת שינויים בתוכן הדוח או פתיחת הליך האבחון מחדש לאחר סיומו, יש לפנות למכון בו בוצע האבחון. הבקשות יטופלו לפי שיקול דעתו של המכון. לידיעתך ייתכן תשלום נוסף לכיסויי הוצאות הטיפול.

   

  ערעור על מסקנות האבחון או על ההתאמות שהומלצו:
   

  לכל פונה שמורה האפשרות לערער על מסקנות המאבחנת בדוח האבחון בנוגע לקיומה/אי קיומה של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, או על ההמלצות להתאמות שנגזרו מהאבחנה.

  ניתן להגיש ערעור בטווח של שנה אחת ממועד קבלת דוח האבחון. מידע מפורט ניתן לקבל באתר של המרכז הארצי לבחינות וההערכה.

   

  פנייה לערעור פנימי:

  ניתן להגיש בקשה למכון חממה ולפרט את טענותיכם בצורה ברורה ומנומקת. לאחר קבלת תגובת המכון לפנייה, אם התגובה אינה מניחה את דעתכם תוכלו לערער על חוות הדעת בערעור חיצוני למכון אבחון אחר.

   

  פנייה לערעור חיצוני:

  בקשה לערעור יש להגיש למכון שבו בוצע האבחון באמצעות טופס הגשת ערעור. בטופס זה עליכם לנמק מדוע, לדעתכם, נפלה טעות באבחנות או בהמלצות להתאמות שנגזרו מהן. בעקבות הפנייה לערעור, מכון האבחון יעביר את תיקכם בשלמותו למכון אבחון אחר של מת"ל. מחיר הטיפול בערעור הוא 240 ₪. סכום זה ישולם ישירות למכון האבחון בו יטופל הערעור.

   

  יצירת קשר

  ניתן לפנות בטלפון 04-8181427 או במייל: [email protected]

  מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  TRUE
  3690676
  vtH2tQ3WCTbZdEs6h7l-pAQ5xqUds8JNr7k-N2qv3s0
  Google no captcha
  1
  דברו איתי!
  form-pEv8u8CjUIDj1btsk2XkCnIO4p9v7PbSLxfZbCv9oGU
  webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form