הקוד האתי, שלאורו פועלת המכללה, נשען על ערכים בסיסיים ומחייב את כל באי המכללה: סגל אקדמי, מנהלי, סטודנטים ואורחים.

 1. שמירה על יושר אישי ומקצועי תוך דבקות בעקרונות מוסריים אוניברסאליים.
 2. אמת, הגינות, אמינות, סובלנות, פתיחות ומתן כבוד לכל אדם.
 3. התייחסות שווה לכל אדם ללא אפליה מטעמי דת, גזע, מין ומוצא.
 4. יחס מכבד בין מרצים, עובדים וסטודנטים האחד כלפי השני.
 5. שימוש הוגן וחוקי במידע אישי על סטודנטים ועל עמיתים.
 6. כיבוד דעות של אחרים וזכותו של כל אדם לדעה משלו.
 7. הכרה בחשיבות החופש האקדמי, שהוא החופש לחקור, ללמוד, לפתח ולהביע ביקורת.
 8. אחריות ומחויבות למוסד, לעמיתים לעבודה ולסטודנטים.
 9. הכרה בחשיבות המעורבות החברתית והתרומה לקהילה.
 10. הקפדה על לבוש הולם ומכבד.

 קוד אתי ללמידה מרחוק

המכללה האקדמית תל חי ואגודת הסטודנטיות והסטודנטים דוגלות בתרבות נאותה
במסגרת שיעורים המתקיימים בלמידה מרחוק, בהם יחולו כללים דומים לכללי ההתנהגות
החלים בשיעורים פרונטאליים. בהחלטה משותפת נקבעה מערכת ערכים וכללי התנהגות
המהווה קוד אתי על פיו יפעלו הסטודנטים:

 • סביבת הלמידה הפיזית בזמן שיעור מרחוק צריכה להיות מכבדת וראויה למעמד.
 • כניסה לשיעורים במועד, מכבדת את הנוכחים בשיעור.
 • הסטודנט ישב במהלך השיעור בצורה מכבדת ובלבוש הולם.
 • בשיעורים בהם יש חובת נוכחות על מצלמת המחשב להיות פתוחה.
 • השהייה ב zoom במהלך שיעור הינה למטרת לימודים, על הסטודנט להיות קשוב בשיעור ולהימנע מפעולות שאינן קשורות לשיעור (לרבות אכילה ועישון).
 • לא יופעלו במהלך השיעור ברקע טלוויזיה, רדיו או מערכות שמע אחרות.
 • יש להימנע משיח עם דיירי הבית, שאינו חלק מתהליך הלמידה.
 • שיח במהלך שיעור מקוון עם המרצה והסטודנטים האחרים ייעשה ע"פ הנחיות המרצה.
 • שימוש בצ'אט של ה zoom ייעשה רק למטרות הקשורות בתוכן הנלמד בשיעור.
 • יש להתייחס בכבוד למשתתפים בשיעור ולהימנע מפעולות או אמירות העשויות להביך את הזולת או לגרום לאחר לאי-נוחות (לרבות הערות על מראה, לבוש, תסרוקת או סביבת הבית).
 • יש לכבד בשיעורים שאלות המוצגות על ידי סטודנטים, בהקשבה סבלנות וסובלנות ובהתייחסות עניינית.
 • חל איסור על צילום, שכפול, העתקה או שמירה, צילום או הקלטה של כל חומר המועבר באמצעות הלימוד המקוון, ללא הסכמתו המפורשת של מרצה הקורס. אי ציות להנחייה זו מהוות הפרה של זכויות יוצרים ועשויה לגרור תלונה על עבירת משמעת.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
CAPTCHA
4929951
a-40uMId7gluWF7pYbqKvWpQvKzypiYvKHeE_QtSuj4
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-N7EXQ2RqOrgvkL_IPHV5OYmJFwkmAZnTiout8NZdhbc
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form