המכללה האקדמית תל חי | מחלקת ביטחון

טלפונים

טלפונים

מערבי קב"ט  בז ליאור 04-8181769 054-6780042 liorb@.telhai.ac.il
 

כונן בטחון 

      054-6780217  
מערבי

שער עליון 

    04-8181897   thguard@telhai.ac.il
מערבי שער ראשי תחתון     04-8181898   thguard@telhai.ac.il
מזרחי שער  ראשי     04-8181903   thguard@telhai.ac.il
  מוקד בטחון     04-8181885