מכינה למדעי המחשב

מכינה למדעי המחשב

מטרה:

מיועדת לרענון/ השלמת ידע מתמטי או לחסרי תנאי קבלה, המעוניינים להמשיך לימודיהם בחוג למדעי המחשב.

תנאי קבלה: 

בעלי תעודת בגרות מלאה, בממוצע 80 ומעלה.

נדרש ציון מתמטיקה 3 יח"ל: 90 ומעלה.

מועדי פתיחה: 

מועד חורף: אוקטובר.

משך לימודים: 

סמסטר אחד.

מקצועות לימוד: 

מתמטיקה מורחבת ומבוא לחדו"א.

תעודה: 

תעודת סיום מכינה.

המסיימים את המכינה בממוצע 80 ומעלה יוכלו להתקבל לחוג למדעי המחשב.

* פתיחת המכינה מותנה במספר מתקבלים.

* נתון לשינויים.