מכינה יעודית למדעי המחשב

מכינה למדעי המחשב

מכינה למדעי המחשב

מטרה:

מיועדת לרענון/ השלמת ידע מתמטי או לחסרי תנאי קבלה לחוג, המעוניינים להמשיך לימודיהם בחוג למדעי המחשב.

תנאי קבלה: 

בעלי תעודת בגרות מלאה, בממוצע 80 ומעלה.

4 יח"ל בתמתטיקה בציון 70 ומעלה.
5 יח"ל במתמטיקה בציון 60 ומעלה.
בעלי 3 יח"ל במתמטיקה בציון 85 ומעלה ידרשו במכינת חיזוק מתמטיקה.

מועדי פתיחה: 

מועד חורף: אוקטובר.
מועד קיץ: יוני/יולי.

משך לימודים: 

כסמסטר אחד למועד חורף
כשלושה חודשים למועד קיץ

מקצועות לימוד: 

מתמטיקה מורחבת ומבוא לחדו"א.

תעודה: 

תעודת סיום מכינה.

המסיימים את המכינה בממוצע 80 ומעלה יוכלו להתקבל לחוג למדעי המחשב.

* פתיחת המכינה מותנה במספר מתקבלים.

* נתון לשינויים.