מדעי החי סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי החי סגל החוג

מדעי החי סגל החוג

ראש החוג: 

ד"ר יוני וורטמן.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:

פרופ' רחל אמיר, פרופ' גידי גרוס, פרופ' יעקב פיטקובסקי.

פרופסור חבר:

פרופ' דני ברקוביץ', פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' ערן דביר, פרופ' סולימאן חטיבפרופ' נורית כרמי, פרופ' יזהר לבנר, פרופ' סגולה מוצפי, פרופ' איילת שביט.

מרצה בכיר:

ד"ר רואי גוטמן, ד"ר דורון גולדברג, ד"ר קארן ג'קסוןד"ר אופיר דגני, ד"ר יוני  וורטמן, ד"ר אלון מרגליתד"ר פאולה פיטשני, ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפזד"ר אנדריאה שוכמן ספיר, ד"ר חגי שמש.                                            

מרצה:

ד"ר איתי אופטובסקי, ד"ר ליבנת ג'ורנו, ד"ר סולומון וישקאוצ'ן, ד"ר עדי יונס- לויד"ר אלי פיטקובסקי, ד"ר אורן רייכמן.

מורה בכיר:

ד"ר דוניטה כהן, ד"ר ארן פרלסון.

מדריך דוקטור:

ד"ר טלי גולדברג, ד"ר הדס וינשטיין מרום.

מורה מן החוץ:

ד"ר אביב אשר, ד"ר יותם אורחן, ד"ר אלון ברש, ד"ר צח אהרון גלסר, ד"ר סמדר טל, ד"ר איתמר ידיד, ד"ר נאדר מובארכי, ד"ר רונה נדלר ולנסי, ד"ר דליה ניב, ד"ר יונתן פוירמן, ד"ר אור קומאי, ד"ר ידידיה קפלן, ד"ר יאיר רזק, ד"ר בועז שחם.