מסלול למצטיינים מוח ותודעה הינו המסלול היחיד המעניק לסטודנטים ידע נרחב ומעמיק הכולל, פסיכולוגיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, פילוסופיה, ביוכימיה ועוד, תוך שילוב ידע תיאורטי והתנסויות מעשיות.

החוג לפסיכולוגיה והחוג ללימודים רב תחומיים מאפשר לסטודנטים במסלול מצטיינים "מוח ותודעה" להעמיק בסוגיות הפילוסופיות והאתיות שנוגעות לחקר התודעה והמוח המעורר סוגיות פילוסופיות (ואם תרצו אפילו דתיות) מן המעלה הראשון - מה הקשר בין גוף לנפש, בין חומר לרוח, ובניסוח מודרני: בין המוח לתודעה.

כמו כן, במסגרת המסלול המוצע, הסטודנטים ילמדו מגוון קורסים המתקיימים כיום, לרוב, במסגרת התארים המתקדמים בלבד. בין הקורסים המוצעים במסלול הייחודי ניתן למנות: חקר המוח הרגשי, מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, חקר התודעה, ביוכימיה של המוח ומערכת העצבים, אתיקה, שפת תכנות ועוד.
הסטודנטים במסלול הייחודי ישתלבו בפרויקטים מחקרים הנעשים במעבדות הפסיכולוגיה המתקדמות של המכללה.

המסלול המוצע הינו היחיד בארץ המציע 120 נ"ז סביב תמה מרכזית – מנקודת מבט שונות. 

המסלול המשולב יאפשר לסטודנטים להעמיק בשאלות אלו מנקודות מבט שונות ומגוונות. 

להשארת פרטים
Accordion Title מסלול למצטיינים מוח ותודעה בחוג לפסיכולוגיה בשילוב לימודים רב תחומיים

מסלול למצטיינים מוח ותודעה בחוג לפסיכולוגיה בשילוב לימודים רב תחומיים

מסלול למצטיינים מוח ותודעה הינו המסלול היחיד המעניק לסטודנטים ידע נרחב ומעמיק הכולל, פסיכולוגיה, ביולוגיה, מדעי המחשב, פילוסופיה, ביוכימיה ועוד, תוך שילוב ידע תיאורטי והתנסויות מעשיות.

החוג לפסיכולוגיה והחוג ללימודים רב תחומיים מאפשר לסטודנטים במסלול מצטיינים "מוח ותודעה" להעמיק בסוגיות הפילוסופיות והאתיות שנוגעות לחקר התודעה והמוח המעורר סוגיות פילוסופיות (ואם תרצו אפילו דתיות) מן המעלה הראשון - מה הקשר בין גוף לנפש, בין חומר לרוח, ובניסוח מודרני: בין המוח לתודעה.

כמו כן, במסגרת המסלול המוצע, הסטודנטים ילמדו מגוון קורסים המתקיימים כיום, לרוב, במסגרת התארים המתקדמים בלבד. בין הקורסים המוצעים במסלול הייחודי ניתן למנות: חקר המוח הרגשי, מדעי הקוגניציה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, חקר התודעה, ביוכימיה של המוח ומערכת העצבים, אתיקה, שפת תכנות ועוד.
הסטודנטים במסלול הייחודי ישתלבו בפרויקטים מחקרים הנעשים במעבדות הפסיכולוגיה המתקדמות של המכללה.

המסלול המוצע הינו היחיד בארץ המציע 120 נ"ז סביב תמה מרכזית – מנקודת מבט שונות. 

המסלול המשולב יאפשר לסטודנטים להעמיק בשאלות אלו מנקודות מבט שונות ומגוונות. 

Accordion Title מטרות המסלול

מטרות המסלול

מסלול מצטיינים "מוח תודעה" הנו מסלול המיועד לסטודנטים מצטיינים. מטרת העל של המסלול היא להוביל לשינוי בגופי הידע המוענקים לבוגרי החוג לפסיכולוגיה וזאת כדי להתאימם לשינויים המתרחשים בשדה הפסיכולוגי בשנים האחרונות. בשל העובדה כי הפסיכולוגיה הושפעה רבות מכניסתם של מדעי המחשב וחקר המוח אל תחומיה השונים, ראוי להקנות לתלמידי הפסיכולוגיה ידע נרחב בתחומי הליבה מן המדעים המדויקים, זאת בשילוב ידע מהותי ממדעי הרוח. המטרה האופרטיבית הנה פתיחת מסלול אקדמי-מחקרי להענקת תואר בוגר בפסיכולוגיה ורב תחומי בהתמחות מוח ותודעה לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בעתיד ללמוד לתואר מוסמך במגמות המחקריות (בדגש על מדעי המוח) בפסיכולוגיה. כנגזרת ישירה של מטרות המסלול, אנו רוצים להעניק לסטודנטים המעוניינים להמשיך במסלול האקדמי המחקרי ידע וכלים על מנת להשתלב בכל תכנית מחקרית שבה ירצו ללמוד ולהתפתח.

Accordion Title תנאי קבלה למסלול מצטיינים מוח ותודעה

תנאי קבלה למסלול מצטיינים מוח ותודעה

ציון משוקלל של 661 לפחות (בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי/מצרף)

או ציון בחינה פסיכומטרית/ מצרף גולמי של 661 לפחות בכפוף לזכאות לבגרות

  • תהליך המיון והקבלה יכלול ראיון קבלה אישי (ו/או כל הליך מיון אחר שהוועדה תראה לנכון)
  • יש לצרף לערכת ההרשמה קורות חיים ומכתב הצהרת כוונות, מומלץ לשלוח גם המלצות
     

אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"/ר"ם. הציון הנדרש לקבלה לחוג לפסיכולוגיה הינו 85 לפחות.

עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).

טווחי ועדה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד.  אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

לעוד פרטים

04-8181855 שלוחה 1 או *9827

מה תלמדו

מה תלמדו

Accordion Title אתיקה- למסלול מוח ותודעה

אתיקה- למסלול מוח ותודעה

אתיקה היא גישה, תורה או שיטה המציעה דרך פתרון לשאלה המוסרית המרכזית: מהו הדבר שראוי לעשותו? נכיר את הגישות האתיות
המרכזיות ו'נפגוש' את הפילוסופים שהציגו אותן. נעשה זאת תוך כדי חשיבה ביקורתית עצמאית

Accordion Title דחק וחוסן

דחק וחוסן

קורס זה מהווה תנאי קדם להשתתפות בסמינריון )או קורס שניתן לקחת אותו במקביל( להשתתפות בסמינריון "התמודדות עם מצבי דחק"
בשנה ג'. הקורס עוסק במרכיבים השונים המאפיינים מצבי דחק, וכיצד מצבים אלה משפיעים על מבוגרים וילדים, כמו גם במושג החוסן
ברמה האישית, קהילתית ולאומית. נלמד על הגישות או התיאוריות הבולטות למצבי דחק ולחוסן. נלמד להבחין בין מצבי דחק של חיי יום-
יום לבין מצבי דחק חמורים )או כפי שהם מכונים לעיתים מצבי חירום או אירועים טראומטיים(. נושאי הקורס כוללים: השפעות פיזיות
ופסיכולוגיות של מצבי דחק, הקשר בין דחק למחלות, הפרעת הסתגלות, תסמונת פוסט טראומטית )הדגמה ודגש על תגובת הקרב(, גדילה
פוסט-טראומטית ומושגי החוסן )אישי, קהילתי ולאומי(.בחלק האחרון נעסוק בדרכי התמודדות עם מצבי הדחק השונים ובתכניות מניעה.

Accordion Title הורמונים, מוח והתנהגות

הורמונים, מוח והתנהגות

הקורס נועד לערוך היכרות עם התחום של "נוירו-אנדוקרינולוגיה" העוסק בבחינת יחסי הגומלין המורכבים בין מערכת העצבים למערכת האנדוקרינית )הורמונלית(, והשפעותיהן המשולבות על ההתנהגות האנושית הנורמלית והפתולוגית. תחילה ייסקרו היבטים אנטומיים ותפקודיים של המערכת האנדוקרינית - הכרת הבלוטות האנדוקריניות, ההורמונים האופייניים לכל אחת והשפעות ההורמונים על תחומי תפקוד מגוונים. בהמשך יושם הדגש על מערכות הקשרים בין מנגנונים עצביים )מרכזיים והיקפיים( לבין מנגנונים הורמונאליים. נבחן קשרים אלה בהקשר להתנהגות מינית )התפתחות מינית משלב העוברות ואילך, פוריות, התנהגות הורות, זהות מינית(, תוקפנות, מצבי לחץ ודחק, מטבוליזם ועוד.

יש לעיין בשנתון החוג על מנת לצפות בתכנית הלימודים המלאה.

* מערכת השעות יכולה להשתנות במהלך או לפני הלימודים בהתאם לתכנית הלימודים של הסטודנט ובהתאם לשיקולי המערכת.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3601842
Qp8PT1CPpySppanwsM-TwLZ2u_7fsoF8nJgIzRVA8GM
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-A2vZ7jTlN0KvUaDJ0zJB9RqDboxgpbU8x4-nLH84r60
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form