עבודה סוציאלית סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

עבודה סוציאלית סגל החוג

עבודה סוציאלית סגל החוג

ראש החוג:        

ד"ר משה פרחי

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין:

פרופ' דורון לביא.

פרופ' חבר: 

פרופ' איריס מנור בנימיני.

מרצה בכיר:         

ד"ר אביגיל מור, ד"ר אילה כהן, ד"ר איילת גור, ד"ר הדס דורון (שבתון), ד"ר ורד שנער גולן, ד"ר ירון יגיל, ד"ר משה פרחי, ד"ר עפרה ולטר, ד"ר קרוליין גוטמן.

מרצה:                

ד"ר אביבה ויזמן-זריהןד"ר יעל קדר, ד"ר מאיה פלד-אברם, ד"ר עדי ויטמן-שור, ד"ר עומר לנס, ד"ר שרון אגוזי, ד"ר תמר ברקאי.

מורה משנה:                

גב' עדי שרעבי-נוב, מר עופר זילברברג.

מורים מן החוץ:

גב' אביטל גולן, גב' איריס פוסקלינסקי, פרופ' אמנון לזר, ד"ר אמנון מיכאל, ד"ר גליה אנקורי, ד"ר ליגת שלו, עו"ד ד"ר מיכל סגל, גב' מיכל פרוחי, גב' מיכל רוזנפלד, מר מייקל מינסקי, ד"ר נטע גלימידי, ד"ר עדי לביא-רוטנברג, גב' עדי שטיין, ד"ר עולא כתורה, ד"ר עינב לוי, גב' עינת פורת-עמוס, ד"ר סואר חורי מחול, ד"ר קרן דגן, גב' רוני היינבך, גב' שפי כרמי הרדוף, ד"ר תמר שלזינגר.

מתרגלים:

מר יואב שויצר, גב' סטפני זכנון.

היחידה ללימודי שדה:

ד"ר אביבה ויזמן זריהן, גב' אביטל בילר, גב' ורד אמזלג, גב' צביה זכריה.