עבודה סוציאלית סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

עבודה סוציאלית סגל החוג

עבודה סוציאלית סגל החוג

ראש החוג:        

ד"ר איילה כהן

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' חבר:           

פרופ' דורון לביא.

מרצה בכיר:         

ד"ר אביגיל מור, ד"ר אילה כהן, ד"ר הדס דורון, ד"ר ורד שנער גולן, ד"ר ירון יגיל, ד"ר משה פרחי, ד"ר עפרה ולטר, ד"ר קרוליין גוטמן.

מרצה:                

ד"ר אלכס זיבנברג, ד"ר דפנה גרוס מנוס, ד"ר מאיה פלד-אברם, ד"ר עומר לנס, ד"ר תמר ברקאי.

מורה:                

ד"ר שרון אגוזי.                                                                                                                                                                                                      

מדריך ד"ר:     

ד"ר אביבה ויזמן-זריהן

מורה משנה:       

גב' עדי שרעבי-נוב, מר עופר זילברברג.

מורים מן החוץ:

גב' אביטל גולן, מר אמיתי מגד, פרופ' אמנון בהם, פרופ' אמנון לזר, ד"ר אמנון מיכאל, פרופ' ארנון בראון, ד"ר גליה אנקורי, עו"ד ד"ר מיכל סגל,  גב' מיכל פרוחי, מר מיקל מינסקי, גב' עדי שטיין, גב' עירית לזרוף, מר עינב לוי, ד"ר עמרי רוח מדבר, ד"ר סואר חורי מחול, ד"ר סמיר זועבי, ד"ר קרן דגן, גב' רוני היינבך, מר רפי בילר, ד"ר שלומית פחימה, פרופ' שירה הנטמן, גב' שפי כרמי הרדוף, גב' תמי סמיש-נמליך, ד"ר תמר שלזינגר.

מתרגלים:

גב' אביטל תומר, גב' עדי שרעבי נוב.

היחידה ללימודי שדה:

 גב' אביטל בילר, גב' מיכל פרוחי, גב' מי-טל גל, גב' רונית סטרולוביץ,