מסלול הרחבה בפרקטיקה לשינוי מדיניות מסלול זה הינו ייחודי בלימודי התואר הראשון לחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי.
המסלול מכשיר סטודנטים לפעול לשינוי מדיניות בזירות פעולה מקומיות וארציות. ההכשרה כוללת לימודים תיאורטיים בתחומי מדיניות כלכלית- חברתית ואסטרטגיות לשינוי מדיניות.
ההכשרה כוללת גם התנסות במחקר בתחום מדיניות, בפרקטיקה לשינוי מדיניות והשתתפות בפורומים לשינוי מדיניות.
עובדים סוציאליים מצופים לפעול לקידום צדק חברתי במסגרת עיסוקם ובהתאם לקוד האתיקה המקצועית. מחד, אחת הדרכים היעילות לעשות זאת הינה באמצעות השפעה על מקבלי ההחלטות ברמה הארצית והמקומית מאידך, תכניות ההכשרה של עובדים סוציאליים בתואר הראשון, אינן מלמדות כיצד ניתן לעשות זאת.
במטרה לענות על הפער הקיים בין חשיבות העיסוק בתחום שינוי מדיניות לבין חוסר ההכשרה ובהמשך אי העיסוק בכך בקרב סטודנטים ועובדים סוציאליים נבנה מסלול זה.

*בוגרי המסלול יקבלו אישור התמחות בנוסף לתעודת הבוגר.

להשארת פרטים
Accordion Title מטרות המסלול

מטרות המסלול

  1. להגביר את הידע התיאורטי והפרקטי של המשתתפים לבחון מדיניות חברתית ומתוך כך לזהות את הפערים בין הצרכים והמענים. 
  2. לפתח בקרב המשתתפים, תפיסות מקצועיות המחברות בין מקצוע העבודה הסוציאלית לבין מדיניות חברתית המקדמת צדק חברתי.
  3. להרחיב בקרב המשתתפים את המיומנויות הנדרשות כדי לעסוק בפרקטיקה לשינוי מדיניות ולהגביר את תחושת המסוגלות שלהם ביחס למעורבות בפרקטיקה זו.
  4. להגביר את יכולת הסטודנטים ליצור תשתית ארגונית/קהילתית, המעודדת ותומכת במעורבות עובדים סוציאליים בהשפעה על שינוי מדיניות. מקצוע העבודה הסוציאלית.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3672372
aj4HT4T_Fs4qnM060vC3CIwIOUbHzYlVNBHsPWUKisk
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-syCOZO7oENKf-6kvMihMYgDokZKfeIxHchYDxKr_-Ck
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form