עבודה סוציאלית | לימודי עובדים סוציאליים - המכללה האקדמית תל חי

.B.A בעבודה סוציאלית

לימודי עבודה סוציאלית
 • .B.A בעבודה סוציאלית

למידע נוסף מלא פרטיך

השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

.B.A בעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית היא מקצוע טיפולי העוסק בבעיות חברתיות ובסיבותיהן, על ידי קידום יחידים, משפחות וקהילות מעבר למגבלות ולקשיים בהם הם נתונים. מקצוע העבודה הסוציאלית, מתבסס על תפיסת עולם הומניסטית, חברתית-סוציאלית, וכוללנית. תפיסה זו מדגישה את חשיבות הסביבה הטבעית והמוכרת המקיפה את הפרט. תכליתה להרבות משאבים העומדים לרשות בני אדם, לסייע בעיצובה של פעילות הגומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. עבודה סוציאלית דרושה במיוחד במצבים של משבר, בשינויים אישיים וחברתיים, בזמנים של מגבלות אישיות וקיפוח חברתי. לעובדים הסוציאליים מחויבות חברתית ומקצועית לסייע לנזקקים, לעזור להם להתגבר על קשייהם ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם.
 

העבודה הסוציאלית מיוצגת כיום בכל תחומי החיים: עובדים סוציאליים משולבים בפעילות בשירותים ממשלתיים וציבוריים ופועלים במחלקות לשירותים חברתיים. בבתי-ספר, במוסדות ילדים ונוער, בבתי חולים, במרפאות(כלליות ופסיכיאטריות), בבתי-אבות, בשירותי מבחן, בבתי סוהר, בשירותי הגירה וקליטה, בארגונים כלכליים ובמפעלי תעשיה, בצבא ועוד.
עבודה סוציאלית הנה מקצוע צעיר יחסית, אך לערכי המקצוע ולעקרונותיו שורשים עמוקים במסורת היהודית, בתנועת ההתחדשות הלאומית ובתנועת הרפורמה החברתית שהתרחשה בעולם המערבי במחצית השניה של המאה התשע עשרה.

מקצוע זה יונק מבסיס ידע רחב שפותח במסגרת מדעי החברה וההתנהגות ומשתמש בגישה מדעית לפתרון בעיות ברמה של יחידים, משפחות, קבוצות, ארגונים וקהילות. בישראל מוסדרת עבודתם של העובדים הסוציאלים בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996.

הלימודים משלבים עקרונות וערכים של עבודה סוציאלית עם הידע המדעי החדשני שנצבר במחקרים בשטח ובמעבדה.

החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, ממוקם בלב ליבה של העשייה החברתית בצפון ומאפשר יחסי חליפין/שיתוף פעולה עם האוכלוסיה באזור באמצעות מסגרות להכשרה בשדה של הסטודנטים והסטודנטיות, פרויקטים קהילתיים משותפים, הדרכה, מפגשי העשרה, כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים ללימודי המשך.

למה ללמוד .B.A בעבודה סוציאלית בתל-חי?

החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, ממוקם בלב ליבה של העשייה החברתית בצפון ומאפשר יחסי חליפין/שיתוף פעולה עם האוכלוסיה באזור באמצעות מסגרות להכשרה בשדה של הסטודנטים והסטודנטיות, פרויקטים קהילתיים משותפים, הדרכה, מפגשי העשרה, כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים ללימודי המשך.

תכנית הלימודים עוצבה כך שתאפשר לבוגר להתפתח לאישיות מקצועית תוך הקניית ידע, ערכים ותפיסה מערכתית של המקצוע. תכנית זו מבטיחה את יכולתם של הבוגרים לפעול כעובדים סוציאליים בעידן המודרני ואף להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים.

עקרונות מקצועיים מנחים בעבודה סוציאלית

א. ראייתה של העבודה הסוציאלית, במהותה, כמערכתית וכוללנית ולכן בסיס ההכשרה המקצועית בתואר הראשון חייב להיות גנרי, כדי לאפשר לבוגרים להשתלב בכל תחומי העשייה המקצועית.

ב. תפיסת יעודה החברתי של העבודה הסוציאלית כהבטחת רשת מגן חברתי.

המטרות והיעדים של החוג נגזרים ישירות מתפיסת עולם זו.

מטרות

 • להכשיר עובדים סוציאליים בעלי רמה מקצועית, אחריות, מודעות אישית ורגישות חברתית ורב-תרבותית.
 • להקנות בסיס תיאורטי רחב המושתת על ערכי המקצוע, שיאפשר המשך התפתחות מקצועית בתחום האקדמי.
 • להקנות מיומנויות להתערבות מקצועית שתאפשר המשך התפתחות מקצועית בתחום המעשי.
 • להכין את הבוגרים להשתלב בתפקידים מגוונים בתחום העבודה הסוציאלית.
 • לעודד מעורבות ומחויבות חברתית של הבוגר.
 • לפתח מודעות לחשיבות המחקר היישומי והתיאורטי.

יעדים

 • הקניית בסיס ידע לגבי תפקידה של העבודה הסוציאלית והמשאבים העומדים לרשותה.
 • הכרות עם דפוסי הפעולה של העבודה הסוציאלית והכלים שהיא פיתחה להתמודד עם מצבים אישיים, קהילתיים וחברתיים ברמה האקדמית והמעשית.
 • לימודים המדגישים את התפישה הכוללנית באמצעות הקניית ידע בין-תחומי.
 • מתן כלים להבנה וניתוח ביקורתי של סוגיות מקצועיות מרכזיות בנות זמננו.
 • פיתוח מיומנויות וכלים ליישום ההתערבות המקצועית של העבודה הסוציאלית.
 • בניית קשרים של חליפין ושותפות עם הקהילה.

החוג לעבודה סוציאלית באקדמית תל-חי מעניק לבוגריו תואר בוגר בעבודה סוציאלית

איך זה עובד ?

תוכנית החוג לעבודה סוציאלית

ההכשרה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי בנויה על לימודים הנמשכים שישה סמסטרים(שלוש שנים). התכנית מבוססת על הגישה הכוללנית בעבודה סוציאלית, שמדגישה את מגוון המתודות המרכזיות(פרטנית, קבוצתית וקהילתית). במסגרת הלימודים ירכושו הסטודנטים והסטודנטיות ידע במושגי יסוד במדעי החברה וההתנהגות, הבנת התפתחותו הנורמלית של האדם ותופעות פתולוגיות, הכרת מערכת השירותים הסוציאליים ועוד. במוקד ההכשרה עומדים ערכים, עקרונות ושיטות של פעולה מקצועית. הידע והמיומנויות מוקנים במסגרת קורסים עיוניים וע"י התנסות בסדנאות ובעבודת שדה מודרכת.

הלימודים נחלקים למספר תחומים:

 • לימודי רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים, מדינת הרווחה בישראל, המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה, המערכות לאבטחת הכנסה בישראל, מבנים ותפקודם בארגוני רווחה, סוציולוגיה של החברה הישראלית ועוד.
 • לימודי תיאוריה ושיטות התערבות בעבודה סוציאלית-  שיטות התערבות ותיאוריה של פרקטיקה בעבודה סוציאלית, אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית ועוד.
 • לימודים בסיסיים– מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מיומנויות מחשבים, שיטות מחקר וסטטיסטיקה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, המשפחה כמערכת, ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית, מישור המשפחה, מישור הקבוצה ועוד.

במהלך הלימודים עובר הסטודנט הכשרה מעשית, בעבודה בשירותים חברתיים שונים, תוך קבלת הדרכה אישית, ובכך משולבים הלימודים האקדמיים עם התנסות מעשית בטיפול.

לימודי שדה: הסטודנטים מתחילים את ההכשרה המעשית בשדה בשנת הלימודים השנייה. יחד עם זאת, בשנה א' נחשפים הסטודנטים לשירותים בהם פועלים עובדים סוציאליים ועם אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.

בשנה ב' משולבים הסטודנטים בעיקר במסגרות שירות ראשוני בעבודה סוציאלית.

בשנה ג' הסטודנטים משולבים בשירותים במגוון תחומים: שירות מבחן, בתי כלא, בריאות ובריאות נפש, שירותים לקשישים, פנימיות לילדים, בתי ספר מיוחדים, בתי ספר תיכוניים, נערות במצוקה, התפתחות הילד, גמילה מסמים, מוסדות למפגרים ועוד.

עבודה קהילתית

בשנה ג' מתנסים הסטודנטים גם בהתערבות ברמת הקהילה שבחלק מן המקרים מתבצעת במסגרת שונה מההתנסות הפרטנית. הסטודנטים משולבים בארגונים חברתיים בעבודה עם אוכלוסיות כגון: נוער בסיכון, קשישים, נפגעי נפש, חריגים, משפחות צעירות, נשים ואמהות חד הוריות ועוד. במסגרת זו הם מפתחים התערבות קהילתית התואמת את צרכי הארגון.