לימודי עבודה סוציאלית | לימודי עובדים סוציאליים - המכללה האקדמית תל חי

עבודה סוציאלית

B.A בעבודה סוציאלית
 • עבודה סוציאלית

רוצים עוד מידע?

השדות המסומנים ב * הינם שדות חובה

עבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית היא מקצוע טיפולי העוסק בבעיות חברתיות ובסיבות שגרמו להן, על ידי קידום יחידים, משפחות וקהילות מעבר למגבלות ולקשיים בהם הם נתונים. מקצוע העבודה הסוציאלית, מתבסס על תפיסת עולם הומנסטית, חברתית-סוציאלית, וכוללנית. תפיסה זו מדגישה את חשיבות הסביבה הטבעית והמוכרת המקיפה את הפרט. תכליתה להרבות משאבים העומדים לרשות בני אדם, לסייע בעיצובה של פעילות הגומלין בין בני האדם, להעצים את שליטתם על תנאי חייהם ולשפר את איכות חייהם. עבודה סוציאלית דרושה במיוחד במצבים של משבר, של שינויים אישיים וחברתיים, של מגבלות אישיות ושל קיפוח חברתי. לעובדים הסוציאליים מחויבות חברתית ומקצועית לסייע לנזקקים, לעזור להם להתגבר על קשייהם ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם.
 

העבודה הסוציאלית מיוצגת כיום בכל תחומי החיים: עובדים סוציאליים משולבים בפעילות בשירותים ממשלתיים וציבוריים ופועלים במחלקות לשירותים חברתיים. בבתי-ספר, במוסדות ילדים ונוער, בבתי חולים, במרפאות (כלליות ופסיכיאטריות), בבתי-אבות, בשירותי מבחן, בבתי סוהר, בשירותי הגירה וקליטה, בארגונים כלכליים ובמפעלי תעשיה, בצבא ועוד.
עבודה סוציאלית הנה מקצוע צעיר יחסית, אך לערכי המקצוע ולעקרונותיו שורשים עמוקים במסורת היהודית, בתנועת ההתחדשות הלאומית ובתנועת הרפורמה החברתית שהתרחשה בעולם המערבי במחצית השניה של המאה התשע עשרה.

מקצוע זה יונק מבסיס ידע רחב שפותח במסגרת מדעי החברה וההתנהגות ומשתמש בגישה מדעית לפתרון בעיות ברמה של יחידים, משפחות, קבוצות, ארגונים וקהילות.בישראל מוסדרת עבודתם של העובדים הסוציאלים בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996.

הלימודים משלבים עקרונות וערכים של עבודה סוציאלית עם הידע המדעי החדשני שנצבר במחקרים בשטח ובמעבדה.

החוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, ממוקם בלב ליבה של העשייה החברתית בצפון ומאפשר יחסי חליפין/שיתוף פעולה עם האוכלוסיה באזור באמצעות מסגרות להכשרה בשדה של הסטודנטים, פרויקטים קהילתיים משותפים, הדרכה, מפגשי העשרה, כנסים מקצועיים וקורסים מקצועיים ללימודי המשך.

למה ללמוד עבודה סוציאלית בתל-חי?

עקרונות מקצועיים מנחים בעבודה סוציאלית

א. ראייתה של העבודה הסוציאלית, במהותה, כמערכתית וכוללנית ולכן בסיס ההכשרה המקצועית בתואר הראשון חייב להיות גנרי, כדי לאפשר לבוגרים להשתלב בכל תחומי העשייה המקצועית.

ב. תפיסת יעודה החברתי של העבודה הסוציאלית כהבטחת רשת מגן חברתי.

המטרות והיעדים של החוג נגזרים ישירות מתפיסת עולם זו.

מטרות

 • להכשיר עובדים סוציאליים בעלי רמה מקצועית, אחריות, מודעות אישית ורגישות חברתית ורב-תרבותית.
 • להקנות בסיס תיאורטי רחב המושתת על ערכי המקצוע, שיאפשר המשך התפתחות מקצועית בתחום האקדמי.
 • להקנות מיומנויות להתערבות מקצועית שתאפשר המשך התפתחות מקצועית בתחום המעשי.
 • להכין את הבוגרים להשתלב בתפקידים מגוונים בתחום העבודה הסוציאלית.
 • לעודד מעורבות ומחויבות חברתית של הבוגר.
 • לפתח מודעות לחשיבות המחקר היישומי והתיאורטי.

יעדים

 • הקניית בסיס ידע לגבי תפקידה של העבודה הסוציאלית והמשאבים העומדים לרשותה.
 • הכרות עם דפוסי הפעולה של העבודה הסוציאלית והכלים שהיא פיתחה להתמודד  עם מצבים אישיים, קהילתיים וחברתיים ברמה האקדמית והמעשית.
 • לימודים המדגישים את התפישה הכוללנית באמצעות הקניית ידע בין-תחומי.
 • מתן כלים להבנה וניתוח ביקורתי של סוגיות מקצועיות מרכזיות בנות זמננו.
 • פיתוח מיומנויות וכלים ליישום ההתערבות המקצועית של העבודה הסוציאלית.
 • בניית קשרים של חליפין ושותפות עם הקהילה.

החוג לעבודה סוציאלית מעניק לבוגריו תואר בוגר בעבודה סוציאלית. תכנית הלימודים עוצבה כך שתאפשר לבוגר להתפתח לאישיות מקצועית תוך הקניית ידע, ערכים ותפיסה מערכתית של המקצוע. תכנית זו מבטיחה את יכולתם של הבוגרים לפעול כעובדים סוציאליים בעידן המודרני ואף להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים.

איך זה עובד ?

תוכנית החוג לעבודה סוציאלית

ההכשרה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי בנויה על לימודים הנמשכים שישה סמסטרים (שלוש שנים). התכנית מבוססת על הגישה הכוללנית בעבודה סוציאלית, שמדגישה את מגוון המתודות המרכזיות (פרטנית, קבוצתית וקהילתית). במסגרת הלימודים ירכוש הסטודנט ידע במושגי יסוד במדעי החברה וההתנהגות, הבנת התפתחותו הנורמלית של האדם ותופעות פתולוגיות, הכרת מערכת השירותים הסוציאליים ועוד. במוקד ההכשרה עומדים ערכים, עקרונות ושיטות של פעולה מקצועית. הידע והמיומנויות מוקנים במסגרת קורסים עיוניים וע"י התנסות בסדנאות ובעבודת שדה מודרכת.

הלימודים נחלקים למספר תחומים:

 • לימודי רווחה חברתית, חוק, מדיניות ושירותים, מדינת הרווחה בישראל, המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה, המערכות לאבטחת הכנסה בישראל, מבנים ותפקודם בארגוני רווחה, סוציולוגיה של החברה הישראלית ועוד.
 • לימודי תיאוריה ושיטות התערבות בעבודה סוציאלית -  שיטות התערבות ותיאוריה של פרקטיקה בעבודה סוציאלית, אתיקה בהתערבות בעבודה סוציאלית ועוד.
 • לימודים בסיסיים – מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מיומנויות מחשבים, שיטות מחקר וסטטיסטיקה, פסיכופתולוגיה, תיאוריות אישיות, המשפחה כמערכת, ההיבט הקהילתי בעבודה סוציאלית, מישור המשפחה, מישור הקבוצה ועוד.

במהלך הלימודים עובר הסטודנט הכשרה מעשית, בעבודה בשירותים חברתיים שונים, תוך קבלת הדרכה אישית, ובכך משולבים הלימודים האקדמיים עם התנסות מעשית בטיפול.

לימודי שדה: הסטודנטים מתחילים את ההכשרה המעשית בשדה בשנת הלימודים השנייה. יחד עם זאת, בשנה א' נחשפים הסטודנטים לשירותים בהם פועלים עובדים סוציאליים ועם אנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית.

בשנה ב' משולבים הסטודנטים בעיקר במסגרות שירות ראשוני בעבודה סוציאלית.

בשנה ג' הסטודנטים משולבים בשירותים במגוון תחומים: שירות מבחן, בתי כלא, בריאות ובריאות נפש, שירותים לקשישים, פנימיות לילדים, בתי ספר מיוחדים, בתי ספר תיכוניים, נערות במצוקה, התפתחות הילד, גמילה מסמים, מוסדות למפגרים ועוד.

עבודה קהילתית

בשנה ג' מתנסים הסטודנטים גם בהתערבות ברמת הקהילה שבחלק מן המקרים מתבצעת במסגרת שונה מההתנסות הפרטנית. הסטודנטים משולבים בארגונים חברתיים בעבודה עם אוכלוסיות כגון: נוער בסיכון, קשישים, נפגעי נפש, חריגים, משפחות צעירות, נשים ואמהות חד הוריות ועוד. במסגרת זו הם מפתחים התערבות קהילתית התואמת את צרכי הארגון.

מידע נוסף

לימודי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי

ציבור העובדים הסוציאליים והעובדות הסוציאליות מהווה את עמוד השדרה המוסרי והערכי לחברה הישראלית ונמצא כל העת בחזית של ההגנה על החלשים, סיוע לזולת ומתן סיוע לאנשים בשלל משברי חיים ומצבים לאורך מסלול חייהם. מקצוע העבודה הסוציאלית מאפשר השתלבות רבת אתגרים במערכות הרווחה, הבריאות, הביטחון, החינוך ועוד תחומים רבים מאוד בהם הערך המוסף המקצועי של העובדים הסוציאליים בא לידי ביטוי. לימודי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי מציעים לכם כניסה לתחום מרתק וחשוב, תחום קשה ומאתגר ללא הרף, תחום מקצועי הממלא את העוסקים בו בתחושת סיפוק, שליחות וצמיחה אישית! מסלול לימודי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי מציע מסלול רב גוני ודינמי המשלב בין התיאוריה לעשייה  המקצועית בשטח ובנוסף בחירה במסלולי התמחות ייחודיים.

במהלך משבר הקורונה של 2020 נצבו ועדיין ניצבים העובדים הסוציאליים בחוד החנית של הסיוע והתמיכה במערכות הממשלתיות השונות, מערכות הבריאות והביטחון ובנוסף בכל הסקטור העסקי והציבורי. כל אלה ממחישים כי מקצוע העו"ס נמצא בתהליך מתמיד של גדילה, התפתחות והכרת הציבור בחשיבותו העצומה לכלל החברה בישראל.

לימודי העבודה הסוציאלית מתאימים לאלה הנחושים להצליח, המוכנים ומסוגלים לקחת נשימה ארוכת טווח, להיות מוכנים לעליות ומורדות במהלך הדרך,  להשקיע שעות לימוד רבות בתחומים  מגוונים, לחוות התפתחות אישית ומקצועית, להיות מסוגלים להציב את צרכי המטופל לפני צרכיהם ולראות בתרומה לחברה ערך עליון.  

תואר ראשון בעבודה סוציאלית – שליחות היא לא מילה גסה!

לימודי עבודה סוציאלית חושפים את הסטודנטים למגוון רחב של נושאים ואתגרים חברתיים כמו גם לסיבות השונות הגורמות לבעיות ומשברים חברתיים ודרכי ושיטות ההתערבות השונות החל מרמת הפרט ועד להתערבויות במערכות מורכבות.  במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים למדיניות הרווחה הישראלית ויישומיה בתחומי החיים השונים. רכישת תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאפשרת ללומדים ולבוגרים להשפיע לטובה ולהיות חלק משמעותי משינוי של  אוכלוסיות רחבות הזקוקות דווקא בשעה  זו לתקווה וצמיחה אישית כלכלית וחברתית.  

הביקושים היציבים והגבוהים למסלולי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי – בעבר ובהחלט גם כיום – מוכיחים כי עבור רבים ורבות בישראל, תחושת שליחות היא לא "מילה גסה" והרצון לסייע ולייצר שינוי חברתי, בכל קנה מידה, עדיין רלוונטי ובוער בצעירים וצעירות רבות. 

בוגרי תואר ראשון בעבודה סוציאלית והתארים המתקדמים הרלוונטיים לתחום משתלבים במגוון ארגונים ותפקידים בכל המגזרים והתחומים במשק הישראלי, מהמגזר הציבורי-ממשלתי, דרך ארגונים ממשלתיים שונים ואפילו במגזר הפרטי והעסקי. מסלול הלימודים במכללה האקדמית תל-חי מציע שלל יתרונות, סגל מוביל ואיכותי ושילוב אופטימאלי בין תיאוריה לפרקטיקה, בין לימוד ערכים ועקרונות בעבודה סוציאלית עם חוד החנית במחקרים מדעיים בתחומים חברתיים.

שאלות נפוצות על לימודי עבודה סוציאלית

למה ללמוד עבודה סוציאלית דווקא במכללה אקדמית תל-חי?

כי המכללה האקדמית תל-חי היא מכללה מיוחדת ואיכותית במיוחד, מוסד אקדמי מוביל הנמצא באזור היפה בישראל ועם חיי חברה ייחודיים שפשוט אין באף אקדמיה אחרת בארץ. לימודים באווירה שהיא חוויה לכל החיים! כי מסלול לימודי עבודה סוציאלית הוא ותיק, מתקדם, חדשני ומוביל בתחום, עם סגל מרצים מגוון המשלים את התמונה ההוליסטית והמעשית שאתם יוצאים איתה לעבודה ב"עולם האמיתי". מסלול התואר הראשון בעבודה סוציאלית בנוי כדי לתת לבוגריו הכשרה מקיפה ואיכותית ביותר, כדי לאפשר גם המשך צמיחה מקצועית בתחומי התמחות וגם שילוב מעשי בכל התפקידים הרלוונטיים. לצד המסלול הרגיל והמרתק של עבודה סוציאלית, במכללה אקדמית תל-חי אתם מקבלים הזדמנות ללמוד במסלולים מיוחדים שיש רק אצלנו – מסלול לחץ, טראומה וחוסן ומסלול פרקטיקה של מדיניות רווחה – שני מסלולים הנמצאים בקדמת הבמה של קידום השירותים החברתיים בישראל למציאות הנוכחית והעתידית.

מה לימודי עבודה סוציאלית במכללה אקדמית תל-חי ייתנו לי?

מעשית, המסלול מעניק לכם תואר בוגר בעבודה סוציאלית, הסמכה מקצועית הכרחית לקבלת רישיון עבודה סוציאלית בישראל. וברמה רחבה יותר, תואר ראשון בעבודה סוציאלית מהמכללה האקדמית תל-חי ייתן לכם שפע אדיר של ידע תיאורטי ומעשי לסיוע אמיתי ואיכותי עם אינספור משברים ובעיות חברתיות וגם כלים להתמודדות מקצועית יעילה עם משברי העבודה עצמה וקבלת הסיפוק המדהים שהתחום מציע לעוסקים ולעוסקות בו. מסלול הלימודים שם דגש נרחב ובלתי מתפשר על איכות ושיטות עבודה המתאימות למחקרים העדכניים ביותר בפרקטיקה ובמעבדה ועל ארגז כלים עשיר ומגוון ביותר לעבודה פעילה בתחומים חברתיים והמשך התקדמות אקדמית, מקצועית ואישית בתחום – זאת עם לימודי תיאוריה מרתקים ולימודי שדה מקיפים ומאוד מעשיים.

למי מיועד מסלול תואר ראשון בעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי?

זו בהחלט לא קלישאה לומר שמסלול לימודי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי מיועד לכל מי שרוצה לעשות שינוי בחברה ולעזור לאלו שהכי זקוקים לזה. מסלול לימודים ורכישת מקצוע הפונה לצעירים וצעירות הרוצים לעסוק במקצוע עם עתיד מקצועי ועם אפשרות לעשות שינויים קטנים וגדולים בחייהם של אנשים ובמערכות שלמות. המסלול מתאים למי שעולם המקצועות הטיפוליים מושך אותו, יחד עם רצון ללמוד ולהתפתח בשלל תחומים קשורים ורלוונטיים במדעי החברה – סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, מדיניות רווחה, שיטות התערבות ועוד המון נושאים ותחומים מעשיים שיחד מרכיבים את עולם העבודה הסוציאלית.

למה בכלל כדאי ללמוד תואר בעבודה סוציאלית? האם יש עתיד קריירה בתחום?

למרות הקשיים והאתגרים שהעבודה בשירותים החברתיים בישראל מביאה עימה, היא גם מביאה סיפוק אדיר ותחושת הגשמה עצמית ועבודה במקצוע שבאמת עושה שינוי בחיים של אנשים. כמו כן, לצד המצב הלא פשוט שהשירותים החברתיים בישראל נמצאים בו מבחינת תנאי עבודה, שכר והכרה ממשלתית-ציבורית, כן יש שינוי תפיסתי שגם מחלחל לשטח ובשנים הקרובות כן צפויים שינויים חיובים לכל מי שעוסק בתחום. לבוגרי מסלול לימודי עבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי מצפה עבודה בתחום ותמיד יש ביקוש ותקנים פנויים בארגונים החברתיים השונים. 

בוגרי המסלול יכולים להמשיך למגוון תארים אקדמיים מתקדמים וגם לתחומים אחרים ומשתלבים מקצועית במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות, בעמותות חברתיות לא ממשלתיות, בבתי חולים, בתי סוהר, בצבא ובגופים ביטחוניים, בארגונים ממשלתיים שונים וגם בגופים מסחריים ועסקיים במשק. 

בואו לשמוע עוד על תואר ראשון בעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי. בואו לצפון לסביבת לימודית ייחודית וחווייתית. בואו ללמוד איך לעשות שינוי ולצמוח אישית ומקצועית!